Mirė Nobelio ekonomikos premijos laureatas Jamesas Mirrleesas
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je bū­da­mas 82 me­tų mi­rė eko­no­mis­tas Ja­me­sas Mirr­lee­sas, vie­nas iš 1996-ųjų No­be­lio eko­no­mi­kos pre­mi­jos lau­rea­tų, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­tas.

Trečiadienį miręs J. Mirrlees gilinosi į viešąją ekonomiką – viešojo sektoriaus vaidmenį rinkos ekonomikoje.

Jis nagrinėjo pastangas sukurti optimalią mokesčių sistemą, kad ji būtų ir veiksminga, ir teisinga.

1996-aisiais ekonomistas pasidalino Nobelio premiją su Kolumbijos universiteto profesoriumi Williamu Vickrey.

Škotijos pirmoji ministrė Nicola Surgeon padėkojo J. Mirrleesui tarnybą ekonomikos patarėjų taryboje ir pabrėžė, kad ekonomistas „mokėjo aiškiai, apgalvotai ir suprantamai perteikti bet kokio ekonomikos klausimo esmę“.

Nobelio premijos laureatą pergyveno jo našlė Patricia, dukros Catriona ir Fiona, kurias pagimdė 1993-aisiais mirusi jo pirmoji žmona Gill, taip pat posūnis Rory ir keturi vaikaičiai.