Mirė Ispanijos operos primadona Montserrat Caballe
Is­pa­ni­jos ope­ros su­perž­vaigž­dė Mont­ser­rat Ca­bal­le mi­rė šeš­ta­die­nį vie­no­je Bar­se­lo­nos li­go­ni­nė­je, bū­da­ma 85 me­tų, pra­ne­šė dien­raš­tis „El Pa­is“.

Laikraštis citavo ligoninės šaltinius, sakiusius, kad sopranas mirė šeštadienį paryčiais Šv. Pauliaus ligoninėje, kur gydėsi nuo rugsėjo vidurio dėl tulžies akmenligės.