Britų menininko instaliacijos gamtos ritmu
An­dy Golds­wort­hy – bri­tų me­ni­nin­kas, ryš­kus že­mės me­no (Land Art) kryp­ties at­sto­vas. Dau­gu­ma jo ins­ta­lia­ci­jų eg­zis­tuo­ja tik trum­pą lai­ką – yra su­kur­tos dirb­ti­nai for­muo­jant na­tū­ra­lius rel­je­fo plo­tus. Kiek­vie­nas dar­bas at­sklei­džia gam­tos rit­mą, cik­liš­ku­mą.

Svarbu sukurtą vaizdą užfiksuoti, kol meno objektų nepasiglemžia gamta, tad Andy iškart čiumpa fotoaparatą ir įamžina kūrybinio piko akimirką. Savo darbais kūrėjas stengiasi perduoti ypatingą žmogaus santykį su gamta, harmonijos svarbą. Nuolat kelia pamatinius būties ir amžinybės klausimus.

Andy Goldsworthy skulptūros tarsi auga, klostosi ir plečiasi pagal natūralius gamtos ciklus.

Svarbu pagauti ritmą

Kūrybai naudojamus lapus ar šakas išskirtinis menininkas vertina ne vien kaip medžiagą. Tai, anot jo, natūralūs procesų elementai, leidžiantys vykti energinei apykaitai. Žmogus ir gamta – viena kitą palaikanti visuma.

A. Goldsworthy gimė 1956-aisiais Anglijoje, Češyro grafystėje. Užaugo Jorkšyre, kuris tebeegzistuoja kaip istorinė, kultūrinė, geografinė Anglijos žemė.

Sulaukęs vos trylikos pradėjo dirbti fermoje. Kiek vėliau išmoko derinti monotoniškus žemės darbus ir rutininį skulptūros kūrimo procesą.

Viename savo interviu amerikiečių savaitraščiui „The Stranger“ A. Goldsworthy pažymėjo, kad daugelis jo darbų yra kaip bulvių rinkimas: svarbu pagauti ritmą.

Menininkas studijavo dizainą ir vaizduojamąjį meną Bradfordo koledže, jis taip pat yra baigęs Prestono universitetą. Dar būdamas studentas dalyvavo kuriant žymaus postmodernisto Richardo Longo instaliaciją. Tai buvo lemtingas įvykis Andy gyvenime.

R. Longo darbas vaizdavo Žemės formą, o medžiai, vanduo ir kiti gamtos elementai atkartoti naudojant tik natūralias medžiagas.

Trumpalaikius menininko kūrinius gaubia geometrinė elegancija.curiator nuotrauka

A. Goldsworthy įsigilino į šią meno rūšį ir ja susižavėjo, nuo tada kardinaliai pasikeitė jo požiūris į kūrybos paskirtį. Baigęs studijas menininkas dažnai keitė gyvenamąją vietą: įdomus dėsningumas – persikraustydamas kiekvieną kartą slinkosi šiaurės link, šiuo metu gyvena ir kuria Škotijoje.

Stebi gamtos ženklus

Savo kūriniams menininkas eikvoja daug rankų darbo. Jis naudoja natūralias improvizuotas priemones: aštrius akmenis, plunksnas, spyglius.

Vis dėlto ilgalaikėms skulptūroms kurti Andy kartkartėmis pasitelkia ir specialią įrangą. Tačiau labiausiai jam patinka stebėti gamtos ženklus, įminti užuominas: jei sninga – jis kuria sniego skulptūras, jei krinta lapai – kuria iš jų; po audros – renka nurautas šakas ir šakeles.

Žmogus ir gamta, anot Andy Goldsworthy, viena kitą palaikanti visuma.curiator nuotrauka

A. Goldsworthy atveju sunku pasakyti, kur prasideda ir baigiasi gamta, o kur kūryba.

Viena ryškiausių ir itin specifinių kūrėjo instaliacijų „Stone Sea“ („Akmenų jūra“) eksponuojama Misūryje (JAV) Sent Luise esančiame menų muziejuje. Jo darbai saugomi privačiose kolekcijose, įvairiuose pasaulio muziejuose – Prancūzijoje, Niujorke, Kalifornijoje.

Savo kūriniams menininkas naudoja gamtos medžiagas.curiator nuotrauka

Menininko trumpalaikius kūrinius gaubia geometrinė elegancija, jis tarsi sugrįžta prie ištakų. Meno kritikai A. Goldsworthy prilygina XX amžiaus rumunų skulptoriui, šiuolaikinės abstraktyviosios skulptūros pradininkui Constantinui Brancusi (1876–1957), kuris kūrė kompozicijas, artimas modernizmo skulptūros tradicijai.

Kūrybai naudojamus lapus ar šakas išskirtinis menininkas vertina ne vien kaip medžiagą.curiator nuotrauka

Nesvarbu, ar tai būtų arabeskos iš ledo, kupoliniai namai, suręsti iš akmenų, ar subtilūs lapų modeliai ant vandens, – A. Goldsworthy skulptūros tarsi auga, klostosi ir plečiasi pagal natūralius ciklus, o jų egzistavimas išsaugomas vizualinėmis priemonėmis – nuotraukomis ir piešiniais.