„Pirmas blynas“ – galimybė dirbti neįgaliesiems
Rug­sė­jį Vil­niu­je du­ris at­vers mū­sų kraš­te dar kiek ne­įp­ras­tas res­to­ra­nas „Pir­mas bly­nas“. Ne­įp­ras­tas ne pa­tie­ka­lais, o ap­tar­nau­jan­čiu per­so­na­lu: pa­da­vė­jais, pa­gal­bi­nin­kais vir­tu­vė­je čia dirbs ne­įga­lūs žmo­nės. Pa­sau­ly­je po­pu­lia­rų ir pa­si­tei­si­nu­sį so­cia­li­nio vers­lo mo­de­lį sos­ti­nė­je ku­ria daug pa­tir­ties šio­je sri­ty­je tu­rin­tis olan­das Ti­mas van Wij­kas.

„Esame atviri visiems specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Neapsiribojame tik Dauno sindromo ar autizmo diagnozės neįgaliaisiais, žvelgiame ne į tai, ko žmogus negali daryti, o į tai – ką gali“, – baigdamas montuoti baldus šalia Vilniaus planetariumo įsikuriančio restorano „Pirmas blynas“ patalpose tikino T. van Wijkas.

Draugiški žmonės

Timo teigimu, žmonės, turintys kiek mažesnių intelektinių galimybių nei sveikieji, pasižymi kitomis puikiomis savybėmis, kurių dažnam mūsų trūksta – jie labai draugiški, paslaugūs, visada norintys padėti. Vienas judėjimo negalią turintis restorano darbuotojas neblogai kalba angliškai, puikiai tvarkosi su kasos aparatu, tad priimti užsakymą ir apmokėjimą tokiam žmogui nesudaro jokių problemų. „O kavos puodelį ar užsakytą blynų porciją visada gali atnešti kitas mūsų padavėjas, kuris ir paaiškins, kokiu darbo ir bendravimo principu mes savo užeigoje vadovaujamės“, – aiškino „Pirmo blyno“ įkūrėjas. Pasak pašnekovo, svarbu sutelkti dėmesį į tai, ką neįgalus žmogus gali daryti, ir rasti būdą, kaip jam padėti tai padaryti geriausiai.

Olandas Timas aplankė Kryžių kalną. / Asmeninio albumo nuotraukos

Kitose šalyse toks socialinio verslo modelis puikiai veikia, tad Timas tikisi, jog Lietuvoje jam taip pat pavyks parodyti, kad specialiųjų poreikių turintys žmonės neturėtų būti izoliuoti, jie sėkmingai gali įsitraukti į darbo rinką. Ilgus metus gyvavęs požiūris, kad neįgalūs žmonės tiesiog negali dirbti, pagaliau keičiasi, tačiau pokyčiai kelią skinasi labai pamažu. „Suprantu, kad tai sovietinės sistemos palikimas. Jeigu pats to neišmanyčiau ir turėčiau, tarkime, didelę kompaniją su daug darbuotojų, o man pasiūlytų samdyti neįgalius žmones, turbūt to nedaryčiau, nes nežinočiau, kaip su jais dirbti, kaip sukurti jiems palankias darbo sąlygas. Kadangi šioje srityje turiu nemenką patirtį, noriu parodyti, kad toks darbo modelis puikiai veikia. Kas nors turi pradėti tai daryti, parodyti, ir tai būsiu aš“, – kalbėjo pašnekovas.

Darbo patirtis Olandijoje

T. van Wijkas pasakojo, kad penkerius metus dirbo su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis gimtojoje Olandijoje. Juos į darbo rinką integruojantis verslo modelis buvo sukurtas vienoje Olandijos kepyklų, kur Timas dirbo „darbo treneriu“ (angl. job coach). Vyras baigė socialinio darbuotojo mokslus gimtinėje, ten įgavo ir pirmos patirties dirbti su neįgaliaisiais. Iš pradžių Timas dirbo socialiniu darbuotoju nakvynės namuose, dienos centre, kur lankosi problemų turintys žmonės. „Vėliau įsitraukiau į veiklą, skirtą neįgaliesiems, kurie dirba paprastus, nesudėtingus darbus – prižiūri sodus, tvarko aplinką. Minėtoje kepykloje kaip tik dirbau kartu su specialiųjų poreikių žmonėmis kaip mentorius, padedantis prisitaikyti, pasitikėti savo jėgomis, padaryti darbą geriausiai, kaip tik gali“, – pasakojo Timas.

Jauna sutuoktinių pora labai mėgsta keliauti.

Tėvynėje įgytą patirtį vyras žada pritaikyti ir rugsėjį duris atversiančioje blyninėje. Pašnekovo teigimu, pagalbiniams darbininkams virtuvėje bus naudojami specialūs paveikslėliai, nurodantys, kaip jiems elgtis. Net jei žmogui sunkiau suprasti užrašus, paveiksliukus supranta kiekvienas. Tarkime, peiliams ar stalo įrankiams laikyti skirti stalčiai bus pažymėti šių įrankių nuotrauka, tad išplautus sudėti į jiems skirtą vietą tikrai nebus sudėtinga nė vienam.

„Turi prisitaikyti prie savo darbuotojų ir padaryti taip, kad jiems būtų kuo lengviau.“

„Turi prisitaikyti prie savo darbuotojų ir padaryti taip, kad jiems būtų kuo lengviau. Ne visi jie gali prisiminti daug informacijos ir ją perduoti, tad parengėme specialius meniu, kai užtenka paduoti padavėjui pasirinkto maisto ar gėrimo paveikslėlį, jis juos perduos į virtuvę, o profesionalus šefas paruoš užsakymą“, – darbo niuansus aiškino Timas.

T. van Wijkas bendradarbiauja su socialine įdarbinimo agentūra „Sopa“, kuri teikia įdarbinimo su parama paslaugas žmonėms, turintiems mažiau galimybių darbo rinkoje. Naujame restorane dirbs vienas šios agentūros darbuotojas ir padės čia dirbantiems neįgaliems žmonėms kuo geriau prisitaikyti. Iš pradžių Timas planuoja etapais įdarbinti keturis specialiųjų poreikių turinčius darbuotojus, o vėliau tikisi jų priimti daugiau, rengti mokymus darbo ieškantiems neįgaliems žmonėms, padėti atskleisti jų stipriąsias savybes, kurios pravers dirbant.

Įsitraukė lietuvė žmona

Kartą Timas, dar dirbdamas Olandijoje, sutiko į vieną farmacijos darbuotojų kongresą atvykusią lietuvę Karoliną. Jaunuoliai pradėjo draugauti, kurį laiką važinėjo vienas pas kitą į svečius per šventes ir savaitgaliais. Kai Karolina baigė farmacijos studijas Lietuvoje, atėjo laikas apsispręsti, kur porai įsikurti drauge – Lietuvoje ar Olandijoje. „Kadangi turėjau mėgstamą darbą kepykloje, apie kurią pasakojau, Karolina nutarė atvažiuoti gyventi į Olandiją. Gyvenome ten trejus metus, abu turėjome gerą darbą, namus. Tačiau prieš kurį laiką nutarėme, kad reikia man atvažiuoti ilgesniam laikui į Lietuvą, susipažinti su šalies kultūra, būti arčiau Karolinos šeimos, išmokti lietuvių kalbą. Prieš dvejus metus taip ir padarėme – persikėlėme gyventi į Vilnių“, – pasakojo Timas.

Kristina ir Timas - aistringi lindihopo šokėjai.

Vilniuje jaunas vyras greitai susirado darbą viename skambučių centre. Darbas suteikė galimybę užsidirbti pragyvenimui, bet neteikė jokio malonumo. Ilgėdamasis mėgstamos veiklos, kuria užsiėmė tėvynėje, pradėjo svarstyti, kad reikėtų pabandyti tai daryti ir Lietuvoje. Užmezgė ryšius su Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacija, socialine įdarbinimo agentūra „Sopa“, valdžios atstovais, kuriems turėtų rūpėti neįgalių žmonių reikalai. Pradžia buvo itin sunki, nes apie neįgalių žmonių integraciją į darbo rinką menkai žinoma. Tačiau pavyko pralaužti ledus, rasti patalpas kuriamam restoranui „Pirmas blynas“.

Šiemet gegužės mėnesį Timas ir Karolina sumainė aukso žiedus. Anot Timo, iš pradžių jis nebuvo linkęs įtraukti žmonos į savo socialinę veiklą, nes Karolina turi darbą, kuris jai puikiai sekasi. „Tačiau ji pati įsitraukė ir tikrai be galo daug man padeda. Be jos man būtų sunku suprasti Lietuvos įstatymus, tokios veiklos reglamentavimą. Karolina daug naršo internete, ieško reikalingos informacijos. Be jos nebūčiau sugebėjęs padaryti to, ką dabar darau“, – žmonos parama džiaugėsi socialinio verslo modelį Lietuvoje pristatantis olandas T. van Wijkas.