VTEK atidėjo klausimą dėl Karoliniškių poliklinikos direktorės galimo interesų konflikto
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) ket­vir­ta­die­nį ati­dė­jo spren­di­mą dėl sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių po­lik­li­ni­kos di­rek­to­rės Je­le­nos Kut­kaus­kie­nės ga­li­mai su­pai­nio­tų in­te­re­sų. Taip nu­spręs­ta ga­vus pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos, BNS sa­kė ko­mi­si­jos at­sto­vė Eg­lė Iva­naus­kai­tė.

VTEK klausimą ketina svarstyti per artimiausią posėdį kitą savaitę.

J.Kutkauskienė vasarą laimėjo konkursą į Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės (RVUL) vadovo pareigas, tačiau dar nėra paskirta.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad komisijos verdiktas turės įtakos sprendžiant, ar skirti J.Kutkauskienę vadinamosios Lazdynų ligoninės direktore.

Etikos sargai tyrimą atliko gauto pranešimo ir žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu, kad Karoliniškių poliklinika nuolat perka prekes ir paslaugas iš bendrovės, kuriai vadovauja J Kutkauskienės sutuoktinis.

Naujienų portalas 15min.lt skelbė, kad J.Kutkauskienės vadovaujama medicinos įstaiga yra sudariusi ne vieną viešųjų pirkimų sutartį su įmone „Limeta“, o bendrovės generalinis direktorius Kęstutis Kutkauskas yra direktorės vyras.

Konkursą į RVUL vadovo pareigas laimėjusi J.Kutkauskienė iki šiol nėra paskirta, nes antrą vietą atrankoje užėmęs dabartinis ligoninės direktorius Algimantas Pamerneckas konkurso rezultatus yra apskundęs teismui.

Lapkričio pabaigoje Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė A.Pamernecko pareiškimą, tačiau šį sprendimą dar galima skųsti.

Teismas taip pat yra nusprendęs, kad sveikatos apsaugos ministras negali skirti J. Kutkauskienės, kol nebus baigtas bylinėjimasis su A. Pamernecku.

A.Pamerneckas sako, kad J.Kutkauskienės laimėtas konkursas į RVUL vadovus buvo neskaidrus.