Vėžio klastą įveikę vaikai jėgas atgaus saulėtoje Turkijoje
De­šimt­me­tį mi­nin­čio vė­žiu ser­gan­čių vai­kų par­amos fon­do „Ma­mų uni­ja“ glo­bo­ja­mi vė­žio pa­lies­ti vai­kai ga­vo ne­ti­kė­tą do­va­ną – Tur­ki­jos avia­li­ni­jos „Tur­kish Air­li­nes“ ir Ala­ni­jos sa­vi­val­dy­bė do­va­no­ja ga­li­my­bę vai­kams pa­si­mė­gau­ti sau­le ir jū­ra ne­si­bai­gian­čios va­sa­ros kraš­te. Pen­ki vai­ku­čiai kar­tu su tė­ve­liais lan­ky­sis spe­cia­liai jiems su­kur­to­je 10 die­nų svei­ka­tos sto­vyk­lo­je – „Dau­giau sau­lės, dau­giau vil­ties su „Tur­kish Air­li­nes“, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

„Mūsų įmonė yra didelė, visus joje dirbančius vienija meilė vaikams, nes dauguma mūsų esame tėvai, kiti ketina jais tapti. Ypatingą ryšį turime su šalimis, kuriose dirbame, todėl visada, kaip tikri bendruomenės nariai jaučiame pareigą padėti, jeigu kažkam mūsų pagalba reikalinga. Kaip skrydžių bendrovė, mes puikiai žinome, kokią naudą, įspūdžius ir emocijas teikia kelionės ir galimybės pasiekti norimus kraštus, todėl nusprendėme tai padovanoti Lietuvos vėžio paliestiems vaikams“, – sakė „Turkish Airlines“ generalinis direktorius Lietuvoje Ahmetas Öztaşas.

Pasak jo, tikimasi, kad pradėtas projektas bus ne tik tęstinis, bet ir įkvėps kitose šalyse dirbančius kolegas sekti šiuo pavyzdžiu.

Į stovyklą Alanijoje vaikučiai keliaus „Turkish Airlines“ oro linijomis. Jų atstovai vaikučiams ir jų tėvams dovanos ne tik bilietus, bet ir oro linijų įsteigtas dovanas.

Stovykloje vėžio diagnozę išgirdę vaikai iš Lietuvos ne tik bendraus su Alanijos vaikais, jų šeimomis, mokysis jų tradicijų ir dainų, bet ir dalyvaus specialioje pažintinėje programoje, kurią papuoš vėžio sirgusiems vaikams pritaikytos geras emocijas dovanojančios pramogos. Stovyklos specialistai rūpinsis sveika mityba ir sveiku poilsiu. Vaikučius ir jų šeimos narius globos Alanijos ir „Mamų unijos“ savanoriai.

„Su Lietuva Alaniją sieja ypatingi ryšiai, draugaujame su Lietuvos miestais. Alanijoje turime ir aktyvią lietuvių bendruomenę, kuri mūsų krašte vykdo keletą nuostabių projektų su mūsų vaikais, todėl norime prisidėti prie gražaus mūsų šalių bendradarbiavimo ir pradedame naują projektą, kuris padės vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms grįžti į normalų gyvenimą. Tikimės, kad mūsų oras, gamta, maistas, žmonės ir poilsiui pritaikyta infrastruktūra padės, kad vaikai ir jų tėvai čia pasikrautų teigiamos energijos ir sveikatos“, – teigė Alanijos viešbučių asociacijos pirmininkas ir „Titan Select Hotel“, kuriame apsistos vaikai, savininkas Burhanas Sili.

Apie stovyklą savo įspūdžius vaikai ir paramos fondo „Mamų unija“ vadovė Eglė Mėlinauskienė pasakos socialinio tinklo „Mamų unija“ paskyroje.

„Šie jubiliejiniai mūsų fondo metai mums dovanoja ne tik gerus žmones, bet ir projektus, apie kuriuos norime papasakoti visiems. Vaikai, kurie keliaus į Turkiją, pasakos savo įspūdžius, kai kurie iš jų pirmą kartą skris lėktuvu, kai kurie pirmą kartą matys jūrą, kitokią, nei Lietuvos, gamtą, susitiks su kita kalba kalbančiais vaikais ir suaugusiais. Manau, šie ypatingi susitikimai ir potyriai neišvengiamai virs gyvais video ir foto dienoraščiais, nes vėžio paliesti vaikai apdovanoti ypatingu tyrumu, viltimi ir noru dalintis“, – sakė Eglė Mėlinauskienė.