Vaistų kontrolės tarnybos vadovo konkursą laimėjo A. Verygos patarėjas G. Andriulionis
Vals­ty­bi­nės vais­tų kon­tro­lės tar­ny­bos (VVKT) va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­ta­rė­jas, bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Gy­tis And­riu­lio­nis.

Apie tai penktadienį informavo Sveikatos apsaugos ministerija.

G. Andriulionis turi teisės mokslų daktaro laipsnį, yra vadovavęs Vilniaus regioninio biomedicininių tyrimų etikos komitetui, buvo atsakingas už biomedicininių tyrimų priežiūros vykdymą, išvadų bei rekomendacijų dėl klinikinių vaistinių preparatų registraciją ir reguliavimą.

G. Andriulionis Vilniaus universiteto Medicinos fakultete taip pat dėstė asmens, visuomenės sveikatos teisę, medicinos ekonomiką, vykdė mokslinius tyrimus. Jis dėstė Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete.

Su buvusia ministre Liana Ruokyte-Jonsson Kultūros ministerijoje dirbęs G. Andriulionis kuravo tarptautinių projektų, Europos Sąjungos (ES) paramos įgyvendinimą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinės paramos planavimą.

Andriaus Kubiliaus Vyriausybėje jis ėjo teisingumo viceministro pareigas tuometinio ministro Remigijaus Šimašiaus komandoje.

G. Andriulionis vadovauti tarnybai bus paskirtas po teisėsaugos patikrinimo.