Teisę viešai maitinti krūtimi nori įtvirtinti įstatymu
Suo­mi­jos svei­ka­tos ap­sau­gos par­ei­gū­nai rei­ka­lau­ja įsta­ty­mo, pa­gal ku­rį krū­ti­mi mai­ti­nan­čios mo­ti­nos ne­bū­tų stu­mia­mos iš vie­šų vie­tų, įskai­tant res­to­ra­nus ir ka­vi­nes.

Šalies, kurioje labiausiai Vakarų Europoje toleruojama lyčių lygybė, visuomenės sveikatos administracija THL pernai paragino priimti naują įstatymą ir juo užtikrinti moterų teises maitinti vaikus bet kurioje viešoje vietoje visoje Suomijoje. Dabar aktyvistai, remiami nacionalinės akušerių asociacijos, parengė peticiją šiam pasiūlymui paremti. Ketvirtadienį ją buvo pasirašę tūkstantis žmonių. Jei per pusmetį peticijai pritars 50 tūkst. gyventojų, parlamentas bus priverstas svarstyti šį klausimą.

„Man neramu, kad bendras požiūris į maitinimą krūtimi šiuo metu nėra labai geras“, – naujienų agentūrai AFP sakė viena peticijos organizatorių Kati Bhattacharya, studentė ir slaugytoja iš Helsinkio.

Nors suomės vaikus krūtimi maitina vidutiniškai ilgiau negu moterys daugelyje kitų Europos šalių, THL nurodo, kad Suomijoje naujagimiai žindomi rečiau nei kitose Šiaurės valstybėse. Suomija taip pat nevisiškai laikosi Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijų pirmus šešis mėnesius kūdikius maitinti vien motinos pienu.

Pasak pareigūnų, iš dalies dėl to kaltas neigiamas visuomenės požiūris į žindyves. Pernai daug žiniasklaidos ir interneto vartotojų dėmesio sulaukė atvejis, kai restorane vaikelį maitinusios motinos buvo paprašyta nueiti arba į tualetą, arba į apatinį aukštą. Šalies pietuose esančio Tamperės miesto restoranas vėliau nurodė, kad darbuotojai taip pasielgė nenorėdami trikdyti kitų klientų.

„Kai kurie žmonės teigia, jog maitinančioms motinoms derėtų būti diskretiškoms ir negluminti kitų, – kalbėjo K. Bhattacharya. – Man atrodo, turėtų būti priešingai. Kaip gali ką nors įžeisti motinos, darančios patį natūraliausią dalyką pasaulyje?!“

Jei Suomija priimtų įstatymą, kuriuo būtų užtikrinta teisė viešose vietose maitinti kūdikį krūtimi, ji patektų į tokių valstybių kaip Jungtinė Karalystė ir JAV „klubą“. Šiose šalyse dabar draudžiama kompanijų savininkams diskriminuoti vaikus žindančias motinas.