Sergamumas gripu ir peršalimo ligomis auga ketvirtą savaitę iš eilės
Ser­ga­mu­mas gri­pu ir ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis (ŪVK­TI) Lie­tu­vo­je di­dė­ja ket­vir­tą sa­vai­tę iš ei­lės, in­for­muo­ja Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai.

Praėjusią savaitę bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 71,1 atvejo 10 tūkst. gyventojų. Pernai tuo pačiu metu sergančiųjų buvo panašiai – 68,6 atvejo 10 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 47-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje (47,8 atvejo 10 tūkst. gyventojų), didžiausias – Kauno administracinėje teritorijoje (85,4 atvejo 10 tūkst. gyventojų).

Praėjusią savaitę visoje Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti du vaikai ir du suaugę asmenys.