Senatvėje kasdien gerti aspiriną rizikinga
Di­de­lio ty­ri­mo, at­lik­to JAV ir Aus­tra­li­jo­je, duo­me­ni­mis, svei­kiems se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms ne­rei­kė­tų kas­dien var­to­ti as­pi­ri­no. Įro­dy­ta vais­to nau­da po šir­dies smū­gio ar in­sul­to.Ta­čiau svei­ka­ta ne­sis­kun­džian­tiems as­me­nims, vy­res­niems nei 70 me­tų, tab­le­tės pa­di­di­no po­ten­cia­liai mir­ti­no vi­di­nio krau­ja­vi­mo ri­zi­ką.

Kaip rašo „BBC News“, ekspertai apibūdino tyrimo rezultatus kaip labai svarbius ir įspėjo dėl savigydos aspirinu. Juo labiau kad nenustatyta jokios jo naudos sveikiems vyresnio amžiaus žmonėms.

Milijonai sveikų vyresnių žmonių visame pasaulyje, vartojančių mažą aspirino dozę be medicininės priežasties, tai daro galbūt be reikalo, nes tyrimas nenustatė jokios naudos, kuri kompensuotų kraujavimo iš skrandžio riziką.

Aspirinas skiriamas asmenims, patyrusiems širdies priepuolį ar insultą, nes vaistas skystina kraują ir sumažina pakartotinio priepuolio tikimybę. Kai kurie visiškai sveiki žmonės taip pat nusprendžia vartoti aspiriną, kad sumažintų širdies priepuolio ar insulto riziką. Vykdomas tęstinis tyrimas, ar vaistas gali būti vartojamas siekiant sumažinti vėžio riziką.

Tačiau į daugelį aspirino naudos tyrimų buvo įtraukti vidutinio amžiaus žmonės, nors gausėja įrodymų, kad būtent senstant didėja pavojus. Naujausiame tyrime dalyvavo 19 114 asmenų JAV ir Australijoje – geros sveikatos, nepatyrusių širdies sutrikimų ir vyresnių nei 70 metų. Pusei jų penkerius metus kasdien buvo skiriama maža aspirino dozė.

Kaip parodė žurnale „New England Journal of Medicine“ paskelbti rezultatai, tabletės nesumažino širdies ligų pavojaus ir nedavė jokios kitos naudos. Tačiau padaugėjo gausaus kraujavimo iš skrandžio atvejų.

Prof. Johnas McNeilas iš Monašo universiteto sakė: „Tai reiškia, kad milijonai sveikų vyresnių žmonių visame pasaulyje, vartojančių mažą aspirino dozę be medicininės priežasties, tai daro galbūt be reikalo, nes tyrimas nenustatė jokios naudos, kuri kompensuotų kraujavimo riziką. Šie duomenys padės priimti sprendimus gydytojams, jau seniai nežinojusiems, ar rekomenduoti aspiriną sveikiems pacientams.“

Taip pat nustatyta, kad padaugėjo mirčių nuo vėžio atvejų. Tačiau mokslininkai mano, kad reikėtų tolesnio tyrimo, nes tai prieštarauja ligšiolinėms šios srities išvadoms.

„Jei jums daugiau kaip 70 metų ir esate sveikas, nepatyręs širdies smūgio ar insulto, tikrai labai maža naudos iš vartojamo aspirino, – sakė prof. Peteris Rothwellas iš Oksfordo universiteto. – Todėl savarankiškai gydytis aspirinu be medicininės priežasties nėra tikslinga.“

Šios išvados netaikomos žmonėms, vartojantiems aspiriną dėl patirto širdies smūgio ar insulto. Jie turėtų toliau vykdyti gydytojo nurodymus. Ir tiems, kurie ilgai vartojo mažą aspirino dozę, patariama nenutraukti vaisto vartojimo staiga, nes tai taip pat gali sukelti problemų. Pasak prof. P. Rothwello, pirmiausia reikėtų pasitarti su savo gydytoju.