Savaitgalį Lazdynų ligoninę užplūdo šimtai traumuotų pacientų
Sa­vait­ga­lį smar­kiai pa­blo­gė­jus oro są­ly­goms, su­si­for­ma­vus plik­le­džiui, vien į Res­pub­li­ki­nę Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nę li­go­ni­nę (RVUL) dėl įvai­rių trau­mų krei­pė­si 380 pa­cien­tų, tei­gia­ma li­go­ni­nės at­siųs­ta­me pra­ne­ši­me.

Pasak ligoninės vadovo Algimanto Pamernecko, dėl smarkiai išaugusio pacientų skaičiaus buvo padidintos medicinos darbuotojų pajėgos.

„Įprastai per parą Skubios pagalbos skyriuje pagalbą suteikiame 70–80 traumuotų pacientų. Šį savaitgalį jos prireikė daugiau nei dvigubai didesniam skaičiui pacientų, palyginti su įprastiniu srautu – 170 pacientų šeštadienį ir 130 pacientų sekmadienį“, – teigė Lazdynų ligoninės vadovas.

Pasak A. Pamernecko, skubiai teko didinti gydytojų ortopedų traumatologų, taip pat slaugytojų skaičių, todėl kai kuriems medikams teko keisti savaitgalio planus ir prisistatyti į darbą.

Ligoninės atsiųstame pranešime teigiama, kad iš viso per praėjusį savaitgalį šioje gydymo įstaigoje skubi pagalba suteikta beveik 800 pacientų.