Saulius Skvernelis matys geriau
Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui pra­ėju­sį penk­ta­die­nį bu­vo at­lik­ta re­gos ko­rek­ci­jos ope­ra­ci­ja. Dėl šios prie­žas­ties Vy­riau­sy­bės va­do­vas, ku­ris po pro­ce­dū­ros pa­siė­mė ke­lias at­os­to­gų die­nas, ne­ga­li da­ly­vau­ti svar­bia­me Šiau­rės, Bal­ti­jos ša­lių ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės mi­nis­trų pir­mi­nin­kų su­si­ti­ki­me. Toks prem­je­ro pa­si­rin­ki­mas su­kė­lė opo­zi­ci­jos ne­pa­si­ten­ki­ni­mą.

Įvairiuose renginiuose praėjusią savaitę su akiniais pasirodęs S. Skvernelis paskatino kalbas apie naują jo įvaizdį. Tačiau, pasak premjero patarėjo Skirmanto Malinausko, tai tebuvo pasirengimas būsimai regos korekcijos operacijai. „Iki tol premjeras visą laiką būdavo su kontaktiniais lęšiais, tačiau prieš operaciją reikėjo, kad akys pasilsėtų, nebūtų sudirgusios“, – LŽ sakė patarėjas. Operacijos sėkmė garantuotų, kad S. Skverneliui daugiau nei akinių, nei lęšių nešioti nereikėtų. „Šiandien man teko su premjeru kalbėtis. Po operacijos jis jaučiasi pakankamai gerai, tačiau rega dar nėra pakankamai atsistačiusi. Kam teko tokią operaciją patirti žino, kad tai yra pakankamai skausmingas dalykas“, – pasakojo S. Malinauskas. Pasak jo, S. Skvernelis trečiadienį planuoja pirmininkauti Vyriausybės posėdžiui, tačiau ar galės, pasakyti kol kas sunku. „Gali būti, kad akys dar neleis to daryti, tada teks pasiimti dar kelias laisvas dienas“, – pastebėjo patarėjas. Jo teigimu, operacija buvo planuota seniai, derinta su premjero darbotvarke, todėl šįkart tradiciniame Baltijos ir Šiaurės šalių susitikime Lietuvai atstovauja užienio reikalų ministras Linas Linkevčius – patyręs ir autoritetą turintis diplomatijos vadovas.

Premjero atostogos užkliuvo dviem Seimo Užsienio reikalų komiteto nariams konservatoriams Emanueliui Zingeriui ir Žygimantui Pavilioniui. Jie kreipėsi į S. Skvernelį, prašydami paaiškinti, kodėl jis nusprendė nedalyvauti labai svarbiame Lietuvai Šiaurės, Baltijos šalių ir Jungtinės Karalystės ministrų pirmininkų susitikime Osle. „Iš principo tai yra labai blogas žingsnis diplomatijoje, reiškiantis nepakankamą atstovavimą bei prarastas galimybes tiesiogiai spręsti regionui ir mūsų valstybei svarbius klausimus kartu su kitais premjerais. Todėl kreipiamės į ministrą pirmininką prašydami paaiškinti, kas sutrukdė dalyvauti šiame susitikime bei ginti Lietuvos interesus tinkamu politiniu lygiu? Tokie susitikimai paprastai planuojami prieš daugelį mėnesių, todėl tiek premjerui, tiek jo sekretoriatui turėjo būti puikiai žinoma apie šį svarbų renginį gerokai iš anksto ir planai turėjo būti pakoreguoti atitinkamai“, – pažymėjo Ž. Pavilionis. Pasak parlamentarų, pastarojo meto S. Skvernelio politiniai pasirinkimai dėl savo darbotvarkės jau pradeda kelti vis didesnį nerimą. „Kai ministras pirmininkas vietoje Seimo specialiai sušaukto posėdžio jo veiklai aptarti pasirenka įmonių atidarymo šventes, tai parodo jo niekinamą požiūrį į Lietuvos parlamentą bei opoziciją. Tačiau kai jis neranda laiko ir galimybių susitikti su viso regiono ministrais pirmininkais, tai jau pradeda kenkti Lietuvos nacionaliniams užsienio ir saugumo interesams“, – teigė Ž. Pavilionis.