Sąnarių protezai laiko ilgiau, nei manyta
Bris­to­lio uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad aš­tuo­ni iš de­šim­ties ke­lio są­na­rio ir še­ši iš de­šim­ties klu­bo są­na­rio pro­te­zų lai­kė 25 me­tus. Kur kas il­giau, nei bu­vo ma­ny­ta. Moks­li­nin­kų tei­gi­mu, šie duo­me­nys pa­dės pa­cien­tams ir chi­rur­gams nu­spręs­ti, ka­da ge­riau­sia at­lik­ti pro­te­za­vi­mo ope­ra­ci­ją.

Kaip rašo „BBC News“, iki šiol buvo mažai duomenų apie naujų klubo ir kelio sąnarių patvarumą. Tačiau žurnale „Lancet“ paskelbtas tyrimas, kurio tikslas buvo apžvelgti per 25 metus atliktas operacijas. Iš viso buvo operuota daugiau nei 500 tūkst. žmonių. Klubo ir kelio sąnarių protezavimas yra dvi dažniausios operacijos, tačiau gydytojams neretai sunku atsakyti į pacientų klausimą, kiek laiko implantai laikys.

Gali laikyti dar ilgiau

2017 metais Anglijoje ir Velse buvo atlikta beveik 200 tūkst. operacijų, daugiausia 60–80 metų žmonėms. Tačiau geriausia, ką Nacionalinė sveikatos tarnyba galėjo pasakyti pacientams, kaip nurodė tyrimui vadovavęs dr. Jonathanas Evansas iš Bristolio medicinos mokyklos, – protezų garantinį laiką, bet ne konkrečius faktus iš daugybės sąnario keitimo operacijų patirties.

„Atsižvelgdami į technologijų ir technikos pažangą per pastaruosius 25 metus, tikimės, kad šiuolaikiniai šlaunikaulio ar kelio pakaitalai gali laikyti dar ilgiau. Visuomenei senstant ir gyvenimo trukmei ilgėjant, tai darosi dar svarbiau“, – pabrėžė ortopedas.

Aštuoniasdešimtmetei Wendy Fryer prieš 17 metų atlikta klubo sąnario protezavimo operacija visiškai pakeitė gyvenimą. Moteris pasakojo, kad prieš operaciją jautėsi taip siaubingai, lyg merdėtų. Buvo įpratusi dviračiu važiuoti į darbą, bet turėjo liautis. Tačiau po operacijos jau kitą dieną atrodė, lyg būtų įvykęs stebuklas. Skausmas praėjo. Ji gali vėl žaisti stalo tenisą ir badmintoną, važinėti dviračiu, vaikščioti.

„Blogiausias dalykas – drybsoti ant sofos priešais televizorių“, – sakė W. Fryer.

Kiek laiko bus patvarūs

* Iš šlaunikaulių protezų 89 proc. laikė 15 metų, 70 proc. – 20 metų ir 58 proc. – 25 metus.

* Iš viso kelio sąnario pakaitalų 93 proc. – 15 metų, 90 proc. – 20 metų, 82 proc. – 25 metus.

* Iš dalinių kelio sąnario pakaitalų 77 proc. – 15 metų, 72 proc. – 20 metų, 70 proc. – 25 metus.

Dabar klubo sąnario keitimo operacijas galima pasiūlyti jaunesniems, aktyvesniems pacientams, sumažinti jų skausmą ir išlaikyti juos aktyvius.

Mokslininkai, paskelbę straipsnį žurnale „Lancet“, išnagrinėjo jungtines protezų registro ataskaitas šešiose šalyse, sukaupusiose ne mažiau kaip 15 metų duomenis: Australijoje, Suomijoje, Danijoje, Naujojoje Zelandijoje, Norvegijoje ir Švedijoje. Jie nenagrinėjo Jungtinės Karalystės duomenų, nes nėra pacientų įrašų iš pakankamai tolimos praeities, tačiau tyrimo grupė teigė, kad jų išvados atspindi mažesnių Jungtinės Karalystės tyrimų rezultatus.

Tyrimo duomenimis, kai klubo ir kelio sąnarių protezavimas nebūna sėkmingas, priežastis paprastai būna infekcija, nusidėvėjimas ir, rečiau, lūžiai. Tai reiškia, kad pacientams reikia atlikti pakartotinę operaciją, kuri dar labiau pasmerkta nesėkmei.

Aktyvūs pacientai

Chirurgas ortopedas Johnas Skinneris iš Britų ortopedijos asociacijos sakė, kad naudojant daugiau patvaresnių implantų ateityje reikštų mažiau pakartotinių operacijų. Pasak jo, tai puiki naujiena. Chirurgai ortopedai stengiasi pasiūlyti kuo patvaresnius sąnarių pakaitalus, nes visuomenė sensta ir žmonės gyvena ilgiau.

„Buvo žinoma, jog 95 proc. klubo sanario pakaitalų laiko ne mažiau kaip 10 metų. Nacionalinė sveikatos tarnyba praneša, kad jie laiko ne mažiau kaip 15 metų. Iš pradžių pacientams sąnariai buvo protezuojami prieš pat prarandant gebėjimą vaikščioti ir tampant priklausomiems nuo vežimėlio. Dabar esame įsitikinę, kad klubo sąnario keitimo operacijas galime pasiūlyti jaunesniems, aktyvesniems pacientams, sumažinti jų skausmą ir išlaikyti juos aktyvius“, – tikino J. Skinneris.