Sakiniai padedantys susikalbėti su piktu vaiku
Psi­cho­lo­gė Vi­ta­li­ja Mi­ku­tai­tie­nė par­in­ko 18 fra­zių, ku­rios ga­li pa­dė­ti ras­ti sau­gų ry­šį su įsiaud­ri­nu­siu ar tie­siog pik­tu vai­ku.

Pasikalbėkime tik dviese.

Pasivaikščiokime ir pasikalbėkime.

Raskime ramią vietelę.

Gal norėtum padaryti 5–10 minučių pertraukėlę ramioje vietoje.

Gal norėtum apie tai parašyti ar nupiešti?

Kaip aš tau galėčiau padėti?

Papasakok man apie tai.

Pasakyk, o ką tu galvoji?

Ar yra dar kas, ko man nepapasakojai?

Ką tu jau padarei, kad išspręstum problemą?

Ką gali daryti?

Kas tau anksčiau padėjo panašioje situacijoje?

Kaip tu galvoji, ką turėtum daryti?

Ar norėtum sužinoti, ką kiti vaikai daro panašioje situacijoje?

Aš kalbėsiu su tavimi, kai tavo balsas bus ramus kaip mano.

„Pirma ……, tada…………….“

„Kai tik tu………………, mes galėsime…………………“

Tu gali prisijungti prie mūsų, kai būsi pasiruošęs mokytis/žaisti/valgyti.

Vitalija Mikutaitienė

Kaip suvaldyti vaikų pyktį daugiau kalbėsime seminaruose:

Kaune vasario 21 d.

https://www.facebook.com/events/315666695724006/

Vilniuje vasario 28 d.

https://www.facebook.com/events/2266941070298261/