Ramūnas Karbauskis: „Nėra jokio „juodojo sąrašo“
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis ne­igia eg­zis­tuo­jant ra­jo­no li­go­ni­nių „mir­ti­nin­kių“ są­ra­šą. Jis pik­ti­na­si, kad opo­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu sklei­džia­mas me­las „per­žen­gia vi­sas įma­no­mas pa­do­ru­mo ri­bas“.

R. Karbauskio teigimu, tokiomis melagingomis kalbomis „siekiama sukelti masinį žmonių nepasitenkinimą ir pyktį“.

„Tai daroma siekiant politinių tikslų, visiškai ignoruojant faktinę informaciją“, – savo pranešime pabrėžia LVŽS lyderis. Pasak jo, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) neturi ir neturėjo jokio „juodojo sąrašo“. SAM ir pavaldžios įstaigos turi nemažai analizių ir statistinių duomenų apie gydymo įstaigų veiklą įvairiais aspektais, tačiau tai nėra jokie juodieji sąrašai.

„SAM vadovybė tai vertina vienareikšmiškai: kaip opozicijos bandymą kiršinti visuomenę, kelti nerimą, sėti paniką ir organizuoti masinį nepasitenkinimą, nesant jokių konkrečių faktų. SAM vadovybės vertinimu, tai yra gėdinga iš opozicijos pusės, nes užuot darius tokius neatsakingus dalykus, būtų galima susitelkti rimtiems darbams.

Be to, SAM nuomone, tai yra dar vienas opozicijos būdas atkreipti į save dėmesį prieš savivaldos rinkimus, kad jų balsas būtų girdimas. SAM vadovybė užtikrina, kad sprendimai nebus priimami skubotai. Sprendimai, susiję su gydymo įstaigų tolimesne veikla bus priimami tik tariantis plačiai su vietos savivalda, gydymo įstaigomis ir kitomis suinteresuotomis pusėmis“, – ministerijos pozicija dalijasi R. Karbauskis. Jo teigimu, SAM skatina opoziciją imtis rimtų ir atsakingų darbų, užuot užsiėmus destrukcija ir panikos kėlimu visuomenėje.

LŽ pateikia juoduosius ligoninių sąrašus, o apie juos plačiau galite skaityti ČIA

....

...