PSO: sergamumas tymais pasaulyje per metus padaugėjo trigubai
Už­si­krė­ti­mo ty­mais at­ve­jų skai­čius pa­sau­ly­je per pir­muo­sius tris šių me­tų mė­ne­sius bu­vo tris­kart di­des­nis, pa­ly­gi­nus su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu pra­ei­tais me­tais, pra­ne­šė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO), rem­da­ma­si pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis.

Nors tymai – labai užkrečiama virusinės liga, nuo jos įmanoma apsisaugoti pasiskiepijus dviem dozėmis vakcinos. Tačiau PSO pastaraisiais mėnesiais skambino pavojaus varpais dėl mažėjančio besiskiepijančių skaičiaus.

„Preliminarūs pasauliniai duomenys rodo, kad (užsikrėtimo) atvejų, apie kuriuos buvo pranešta, per pirmuosius tris 2019 metų mėnesius išaugo 300 proc., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 metais. Tai lydi (sergamumo) didėjimą dvejus ankstesnius metus iš eilės“, – sakoma Jungtinių Tautų agentūros pranešime.

„Nors šie duomenys yra pirminiai ir dar nepilni, jie rodo aiškią tendenciją. Daug šalių yra apėmę nemaži tymų protrūkiai; visi pasaulio regionai patiria tvarų sergamumo didėjimą“, – pridūrė PSO.

Agentūra atkreipė dėmesį, kad faktiškai pranešama tik apie dešimtadalį užsikrėtimo atvejų, todėl tikėtina, kad ankstyvieji 2019 metų atvejai sudaro daug geresnį vaizdą nei yra iš tikrųjų.

Kol kas šiais metais 170 šalių pateikė PSO duomenis apie iš viso 112 163 užsikrėtimo tymais atvejus. Praeitais metais per tą patį laikotarpį buvo pranešta apie 28 124 susirgusius žmones.

„Užsikrėtimų skaičiaus šuoliai taip pat stebimi šalyse, kur bendra paskiepytų žmonių dalis yra didelė, įskaitant Jungtines Valstijas, – informavo PSO. – Liga sparčiai plinta tarp neskiepytų žmonių grupių.“

Niujorko meras praeitą savaitę dėl tymų protrūkio paskelbė nepaprastąją padėtį Brukline. Ši liga išplito žydų ultraortodoksų bendruomenėje, kurios dalis narių dėl religinių įsitikinimų priešinosi skiepijimui.

PSO duomenys rodo, kad staigiausias sergamumo padidėjimas – net 700 proc. didesnis, palyginus su praeitais metais – buvo užfiksuotas Afrikoje, kur paskiepytų žmonių dalis mažesnė negu kituose regionuose.