Protesto mitingas – „Stop tarnybų smurtui prieš vaiką ir šeimą!“
Vil­niaus Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je ren­gia­mas pro­tes­to mi­tin­gas – „Stop tar­ny­bų smur­tui prieš vai­ką ir šei­mą!“

„Šokiruojanti statistika ir nukentėjusių šeimų liudijimai rodo nehumanišką ir antikonstitucinį vaiko teisių apsaugos reformos pobūdį. Per beveik keturis mėnesius iš tėvų paimta per tūkstantį vaikų. Visuomenę bandoma įtikinti, kad Lietuvoje yra tiek vaikų, kuriems buvo geriau būti atskirtiems nuo šeimos ir grėsė realus pavojus sveikatai ir gyvybei. Tokį masinį vaikų atiminėjimą įgalino Dovilės Šakalienės ir Mykolo Majausko inicijuota reforma“, – teigia organizatoriai.

Jie įsitikinę, kad vaikų paėmimas turi būti absoliučiai kraštutinė priemonė, taikoma tik esant realiam pavojui vaiko sveikatai ir gyvybei, o ne siekiant perauklėti tėvus.

Organizatoriai tvirtina, kad rengia mitingą turėdami tikslą valstybės institucijas paraginti: inicijuoti vaiko teisių apsaugos reformos peržiūrą, tikslinant smurto prieš vaiką sampratą ir griežtinant vaikų paėmimo tvarką; nustatyti pareigūnų veiksmais padarytos žalos atlyginimo modelį ir pareigūnų asmeninę atsakomybę už pripažintą neproporcingą elgesį; užtikrinti efektyvų pagalbos šeimai teikimą visose Lietuvos savivaldybėse; sukurti visuomeninės vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklos priežiūros mechanizmą.

Protesto mitingo organizatorius – Laisvos visuomenės institutas.