Premjeras: apie vaiko teisių apsaugos sistemos kurso keitimą nėra kalbos
Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos tu­ri pri­pa­žin­ti pa­da­ry­tas klai­das dėl at­ve­jo Kau­ne, kai įta­rus smur­tą mė­ne­siui nuo šei­mos bu­vo at­skir­ti ma­ža­me­čiai, sa­ko prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Kartu jis pabrėžė, jog tarnybos negali „keisti kurso“ įgyvendindamos liepą įsigaliojusius vaiko teisių apsaugos sistemos pakeitimus.

„Institucijos, kurios dirba, privalo dirbti, negalime net galvoti apie kurso pakeitimą – ne tam pritarta reformai. Galbūt ir padaryta tam tikrų klaidų, iš jų reikia mokytis: reikia viešinti, labai aiškiai su visuomene bendrauti ir pirmiausia (klaidas – BNS) pripažinti“, – Žinių radijui ketvirtadienį kalbėjo S. Skvernelis.

Kalbėdamas apie didelį rezonansą visuomenėje sukėlusį Kauno atvejį, kai du vaikai Kaune nuo šeimos atskirti įtarus, jog jiems kyla smurto pavojus, Vyriausybės vadovas neabejojo, kad, įvertinus visas aplinkybes, vaikai šeimai galėjo būti grąžinti anksčiau.

„Matome, beveik mėnuo praėjo ir vaikai vistiek yra tėčiui grąžinti. Tai galbūt tas procesas galėjo būti ir anksčiau padarytas“, – sakė premjeras.

„Kas nedirba, tas neklysta. Bet iš tų klaidų reikia tiesiog pasimokyti. Jei matome, kad yra problema, taikyme, galbūt tam tikrų kompetencijų trūkumas, tai – išsprendžiami dalykai. Tačiau vaiko apsauga turi būti tinkama, vaiko interesas vertinamas visapusiškai“, – pridūrė jis.

Vertindamas šį pavyzdį, S. Skvernelis BNS trečiadienį sakė tarnybose pasigedęs objektyvių kriterijų taikymo ir tvirtino, kad jos „perlenkė lazdą“. Jis pripažino, kad visuomenės pasitikėjimą institucijomis mažina ir tokios detalės, kai motina viešai neteisingai buvo apkaltinta buvusi neblaivi.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai du kauniečius mažamečius trečiadienį nusprendė grąžinti jų tėvui. Į žiniasklaidą besikreipusi šeima sakė, kad vaikai iš jų paimti po praeivio pranešimo apie smurtą, kai vaikų mama drausmindama į gatvę bėgusį sūnų sudavė jam per ranką. Tarnybos tvirtino, kad vaikai paimti ne dėl vienkartinių veiksmų, o dėl šeimoje taikytų „auklėjimo ir drausminimo metodų, kurie atitinka smurto sąvoką“.