Poliklinikose užpildyta 26 tūkst. anketų apie alkoholio vartojimą
Ša­lies po­lik­li­ni­ko­se an­ke­tas apie al­ko­ho­lio var­to­ji­mą per pus­me­tį už­pil­dė apie 26 tūkst. pa­cien­tų.

„Lietuvos ryto“ televizija skelbia, kad šeimos gydytojai ir toliau kritikuoja šią Sveikatos apsaugos ministerijos priemonę kaip neefektyvią ir ilginančią eiles prie kabinetų, bet ministras Aurelijus Veryga iniciatyvos neketina atšaukti.

„Net jei iš 26 tūkstančių 200 žmonių rado, probleminių vartotojų, juos nukreipė gydytis į priklausomybės ligų centrus – ar tai nėra rezultatas?“, – svarstė A. Veryga.

Psichologė Laima Bulotaitė sako, kad anketa pateikta gydytojams nepaaiškinus, kam jos reikia, todėl pacientai ją priėmė kaip laisvės suvaržymus.

Tvarka, numačiusi pacientams galimybę savanoriškai pildyti alkoholio vartojimo testą, ministro įsakymu įsigaliojo nuo liepos. Tuomet teigta, kad ja siekiama išsiaiškinti, ar konkrečiam asmeniui nėra kilusi priklausomybės rizika.