Plaukų retėjimas sukelia psichologinių problemų
Iš­vaiz­dos de­ta­lės itin svar­bios žmo­gaus pa­si­ti­kė­ji­mui sa­vi­mi. Ypač daug dė­me­sio ski­ria­ma tiems bruo­žams, ku­rie leng­viau­siai pa­ste­bi­mi. Tai, ką žmo­gus lai­ko fi­gū­ros trū­ku­mais, ga­li­ma mas­kuo­ti dra­bu­žiais. Ta­čiau vei­do bruo­žai ar plau­kai yra vi­sa­da ma­to­mi – bū­tent to­dėl žmo­nės skau­džiai iš­gy­ve­na to­kius pro­ce­sus kaip plau­kų slin­ki­mas.

Gali išprovokuoti ir depresiją

Kauno „Kardiolitos“ klinikų Psichinės sveikatos centro psichologė Jurga Raudienė pasakojo, kodėl plaukų retėjimas sukelia rimtų psichologinių problemų ir kenkia žmogaus savivertei.

Gyvename visuomenėje, kurioje nuolat akcentuojamas išorinis patrauklumas, įsigalėjęs jaunystės kultas. Mus nuolat supa daugybė reklamų, nuotraukų socialiniuose tinkluose, žiniasklaidoje ypač populiarios su išvaizda susijusios temos. Todėl plaukų retėjimas gali išprovokuoti didelių psichologinių problemų.

„Tyrimai rodo, kad židininis nuplikimas susijęs su mažesniu pasitenkinimu gyvenimo kokybe, didina depresijos ir nerimo sutrikimų tikimybę. Atsiradus plaukų retėjimui, pakinta savęs suvokimas: jei pokyčiai ryškiai matomi, žiūrėdamas į save veidrodyje žmogus gali jaustis „nebe aš“, ima vertinti save kaip mažiau patrauklų. Sumažėjęs pasitikėjimas savimi provokuoja socialinį nerimą, žmogus bijo pašaipų, padidėja jautrumas aplinkinių reakcijoms, todėl kartais imama vengti socialinių situacijų, aukštesnis streso lygmuo neigiamai paveikia bendravimą šeimoje ar darbe“, – komentavo psichologė.

Plaukų retėjimas ypač skausmingas jauniems žmonėms ir moterims. Pasak J. Raudienės, visada lengviau susitaikyti ir priimti pokyčius, kurie yra tikėtini, nes vyksta „savo laiku“, pavyzdžiui, kai vyrai nuplinka jau brandaus amžiaus.

„Plaukų retėjimas jaunystėje nėra įprastas reiškinys, be to, jaunam žmogui itin svarbi aplinkinių nuomonė. Vyksta reikšmingi pokyčiai – kuriami romantiniai santykiai, keliami karjeros tikslai, todėl pasitikėjimas savimi itin reikalingas. Atsiradus tokiems fiziniams pokyčiams kaip plaukų retėjimas, jaunam žmogui pasidaro sunku išlaikyti pasitikėjimą savimi ir jis ima jausti, jog neatitinka išvaizdos standartų“, – teigė specialistė.

Didesnė psichologinių problemų tikimybė atsiranda ir tarp moterų, kurioms pradeda retėti plaukai. Į vyrų plikimą žmonės paprastai žiūri tolerantiškiau, suvokia tai kaip natūralų reiškinį. Moterys, patiriančios plaukų išslinkimą, dažniau sulaukia neigiamo dėmesio.

Pirmiausia svarbu priminti sau, kad tai, ko bijome, galvodami apie aplinkinių reakciją ir spėliodami, kokia ji gali būti, dažniausiai yra tik mūsų galvoje.

„Kai matome vyrą nuskusta galva, dažniau priimame tai kaip šukuosenos variantą. Taip atsiranda galimybė užmaskuoti net ir neįprastą nuplikimą. Moterims tokia situacija gerokai sudėtingesnė ir ypač pažeidžia savęs vertinimą, sukelia didelį stresą. Veikia ir socialiniai stereotipai: plaukai tradiciškai suvokiami kaip neatsiejama moteriškumo, seksualumo dalis“, – pasakojo psichologė.

Neturi kliudyti visaverčiam gyvenimui

Anot J. Raudienės, pirmiausia svarbu priminti sau, kad tai, ko bijome, galvodami apie aplinkinių reakciją ir spėliodami, kokia ji gali būti, dažniausiai yra tik mūsų galvoje. Mūsų trūkumus aplinkiniai žmonės linkę pastebėti gerokai rečiau, nei mums gali atrodyti, o bendraujant dviem suaugusiems žmonėms kito žmogaus vertinimui daugiau įtakos turi ne išorė, o asmenybė.

„Jeigu žmogus pats neakcentuoja savo trūkumų, juos mažiau pastebi ir kiti. Mūsų „aš“ yra gerokai daugiau nei tik mūsų išorė – akys, dantys ar plaukai, todėl verta ugdytis įprotį žiūrėti į save plačiau ir atlaidžiau, mokytis pastebėti tai, ką patrauklaus savyje turime. Gali padėti ir nedideli eksperimentai su išvaizda – retėjančius plaukus galima paslėpti po įdomiu galvos apdangalu, paryškinti patinkančius išorinius bruožus, kad į juos pirmiausia būtų nukreiptas aplinkinių dėmesys“, – patarė specialistė.

Pasitikėjimą savimi ir „pabėgusius“ plaukus gali padėti susigrąžinti plaukų persodinimas. Šiuolaikinės procedūros yra ne tik technologiškai pažangios, tačiau ir neskausmingos.