Pirmą kartą Lietuvoje – Tibeto medicinos dienos
Gruo­džio 7 – 9 die­no­mis Vil­niu­je pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vyks Tra­di­ci­nės Ti­be­to me­di­ci­nos die­nos. Pa­grin­di­nė pir­mo­jo ren­gi­nio te­ma: Tra­di­ci­nės Ti­be­to me­di­ci­nos bū­dai svei­ka­tai iš­lai­ky­ti bei li­gų pro­fi­lak­ti­kai.

Renginyje bus galima plačiau sužinoti apie šimtmečius puoselėjamas Tibeto medicinos tradicijas, sąmoningo gyvenimo išmintį, pagal metų laikus ir kūno konstitucinį tipą (došą) subalansuotą mitybą, sveikatinimo bei gydymo procedūras.

Renginio metu vyks paskaitos, tibetietiškos jogos užsiėmimai, meditacija, „Chorme“ šildymo aliejumi bei žolelėmis procedūros demonstracija, norintys galės išbandyti Tibetietišką masažą Ku Nje.

Renginyje dalyvaus praktikuojantis Tibeto medicinos gydytojas dr. Vsevolodas Orlovas. Gydytojas ves paskaitas apie sąmoningą sveikatą, mitybą bei kitus geros sveikatos puoselėjimo būdus.