Pėdų priežiūros specialistė: Lietuvoje situacija labai bloga
Oni­cho­krip­to­zė (įau­gęs na­gas) – vie­nas iš skaus­min­giau­sių ir su­nkiau­siai gy­do­mų pė­dų ne­ga­la­vi­mų. Vil­niu­je įsi­kū­ru­sios „Po­do­lo­gi­jos kli­ni­kos“ spe­cia­lis­tė Aga­ta Ko­mar sa­ko, jog lie­tu­viai daž­nai įau­gu­sį na­gą lai­ko gė­din­gu ne­ga­la­vi­mu ar­ba ma­no, jog leng­vai su juo su­sit­var­kys pa­tys. Ta­čiau ban­dy­mas oni­cho­krip­to­zę gy­dy­ti na­mų są­ly­go­mis, pa­pras­tai bai­gia­si komp­li­ka­ci­jo­mis ir su­nkiu bei skaus­min­gu chi­rur­gi­niu gy­dy­mu. To­dėl itin svar­bu lai­ku pa­ste­bė­ti įau­gi­nė­jan­tį na­gą bei kreip­tis į spe­cia­lis­tus. 

„Iš patirties galiu pasakyti, jog Lietuvoje situacija yra labai bloga. Didžioji dauguma žmonių, kurie kreipiasi su onichokriptoze ar kitomis pėdų ligomis, ateina per vėlai. Pėdų ligos ir negalavimai neteisingai laikomi prastos higienos pasekme. Dėl to žmonės gėdijasi kreiptis į specialistus ir bando gydytis namuose. Į specialistus kreipiamasi tik kai vonelės, nago karpymai ir kitokia savigyda nepadeda. Tuomet laukia ne tik sunkus, bet ir brangus gydymas. Dažniausiai neišvengiama chirurginės intervencijos. Todėl visus raginu nežiūrėti į įaugusį nagą atmestinai ir kuo greičiau kreiptis specialistų pagalbos. Taip galite užbėgti už akių skausmingam ir ilgam gydymui“, – aiškina „Podologijos klinikos“ specialistė A. Komar.

Dažniausiai poliklinikose taikomas įaugusio nago gydymas chirurginiu būdu – itin skausminga procedūra. Po jos laukia ilgos gijimo savaitės ir taip pat skausmingas tvarsčių keitimas. Tuo metu moderniose podologijos klinikose jau taikomi ir mažiau skausmingi metodai. „Podologijos klinika“ įaugusiam nagui gydyti taiko „Arkada‘s Method„ . Šios procedūros metu įaugęs nagas fiksuojamas specialiame aparate, atkeliamas manipuliatorių pagalba ir grąžinamas į jo teisingą padėtį.

„Ši procedūra – mažiau skausminga, nei tradicinis chirurginis gydymas. Po procedūros tinkamai prižiūrint nagą, jis greit gija, o netrukus žmogus vėl gali judėti be diskomforto. Kad problema nesugrįžtų, naudojamos specialios priemonės, jei reikia, parenkama ortopedinė avalynė ar įdėklai. Labai svarbu, kad pėdų priežiūros specialistas paaiškintų žmogui, kaip prižiūrėti ir trumpinti nagus, nes jei žmogus grįš prie buvusios rutinos, skausmingas negalavimas greičiausiai atsinaujins“, – aiškina pėdų priežiūros specialistė.

Podologė atkreipia dėmesį, jog išvengti onichokriptozės padeda neprakaituojanti, pakankamai erdvės pėdai suteikianti avalynė bei taisyklingas nago kirpimas. Kirpti nagą reikėtų ne per trumpai, neapvalinant kraštelių. Nago kraštai turi likti tiesūs, o smailius kraštus nugludinti reikėtų ne žirklių, o dildės pagalba.