Patvirtintas naujas stiprus opioidas
JAV mais­to ir vais­tų ad­mi­nis­tra­ci­ja pa­tvir­ti­no nau­ją la­bai stip­rų opioi­dą, skir­tą su­au­gu­sie­siems mal­šin­ti skaus­mą, nors pa­ta­ria­mo­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas įspė­jo dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo. Ti­kė­ti­na, kad at­ei­nan­čiais me­tais vais­tas pa­teks į rin­ką.

Kaip rašo „The New York Times“, vaistas „Dsuvia“ yra sufentanilio tabletės, sintetinis opioidas, nuo devintojo dešimtmečio leistas į veną ir nugaros smegenų dangalą. Jis yra 10 kartų stipresnis už fentanilį, dažnai vartojamą ligoninėse, bet taip pat nelegaliai gaminamą tokiomis formomis, kad pastaraisiais metais ištiko dešimtys tūkstančių mirčių dėl perdozavimo.

Tik ligoninėse ir tik vienkartinėmis dozėmis

Nors Maisto ir vaistų administracijos patariamasis komitetas, atsakingas už naujo vaisto įvertinimą, galiausiai rekomendavo 10 balsų prieš tris, kad agentūra jį patvirtintų, komiteto pirmininkas dr. Raefordas Brownas laiške Maisto ir vaistų administracijos pareigūnams pareiškė didelį susirūpinimą.

Kartu su vartotojų gynimo grupės „Public Citizen“ vadovais parašytame laiške dr. R. Brownas, Kentukio universiteto anesteziologijos profesorius, apibūdino „AcelRx Pharmaceuticals“ pagamintą „Dsuvia“ kaip ypač stipriai veikiantį vaistą ir pridūrė, kad, jo manymu, jau pirmaisiais mėnesiais, kai vaistas pateks į rinką, bus piktnaudžiavimo ir mirties atvejų.

Po galutinio patvirtinimo dr. Scottas Gottliebas, Maisto ir vaistų administracijos pareigūnas, paskelbė ilgą pareiškimą, ginantį agentūros sprendimą. Jis pabrėžė, kad „Dsuvia“ bus tiekiamas tik vienkartinėmis dozėmis ir kad jį bus galima vartoti tik ligoninėse, chirurgijos centruose ir kitose medicinos priežiūros įstaigose. Pasak dr. S. Gottliebo, jis idealiai tinka tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis, ypač mūšio lauke sužeistiems kareiviams, kurie neturėti galimybės susileisti į veną skausmą malšinančių vaistų.

Maisto ir vaistų administracijos pareigūnas taip pat garantavo, kad „Dsuvia“ nebus skiriamas pacientams, kurie gydosi namie, ir nebus parduodamas mažmeninėse vaistinės; jį turėtų skirti tik sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai vienkartinėmis dozėmis.

„Priemonės, ribojančios šio produkto vartojimą tik sveikatos priežiūros įstaigose, yra svarbus veiksnys siekiant išvengti piktnaudžiavimo“, – rašė dr. S. Gottliebas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į naujus agentūros įgaliojimus reikalauti, kad po atliktų rinkos tyrimų, kuriais būtų įvertintas opioidinių vaistų veiksmingumas, Maisto ir vaistų administracija gali pakartotinai svarstyti piktnaudžiavimo riziką kaip veiksnį priimant reguliavimo sprendimus dėl vaistų, kurie jau yra rinkoje. Pernai Maisto ir vaistų administracija paprašė „Opana ER“ – dar vieno labai stipraus opioido – gamintojo pašalinti vaistą iš rinkos, kai susirūpinta dėl piktnaudžiavimo.

Įvertinant piktnaudžiavimo riziką

„AcelRx Pharmaceuticals“ generalinis direktorius Vince'as Angotti patikino, kad bendrovė atidžiai laikysis saugos programos, žinomos kaip rizikos įvertinimo ir mažinimo strategija, kurią Maisto ir vaistų administracija patvirtino opioidui „Dsuvia“, įskaitant vaisto platinimo ir didmenininkų audito duomenų stebėseną; įvertins, ar ligoninės ir kiti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai tinkamai skiria vaistus ir ar nėra piktnaudžiaujama.

Nesutarimai dėl naujojo vaisto patvirtinimo prasidėjo pernai, kai mirčių dėl opioidų perdozavimo banga pakilo iki daugiau nei 40 tūkst. atvejų.

Nesutarimai dėl naujojo vaisto patvirtinimo prasidėjo pernai, kai mirčių dėl opioidų perdozavimo banga pakilo iki daugiau nei 40 tūkst. atvejų, iš jų – per 30 tūkst. dėl fentanilio ir kitų sintetinių opioidų. Valstybės ir federaliniai pareigūnai pasmerkė opioidų skyrimą, o daugelis lėtinį skausmą kenčiančių pacientų skundžiasi, kad nėra pakankamai gydomi arba kad opioidai jiems neprieinami.

Maisto ir vaistų administracijos patariamojo komiteto vadovas dr. R. Brownas nedalyvavo balsuojant praėjusį mėnesį. Tačiau vėlesniame laiške jis aprašė bandymus – „kai kuriuos sėkmingus“ – atgaivinti gydytojus, medicinos studentus ir kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, perdozavusius IV formos sufentanilio medicinos centre, kuriame jis dirba.

„Jis toks stiprus, kad dažnai mirštama susileidus pirmąją dozę“, – rašė dr. R. Brownas. Jis taip pat abejojo, ar Maisto ir vaistų administracijai pavyks įgyvendinti pavojingo vaisto reguliavimą, kai jis pateks į rinką.