Patikrinti vairuotojų blaivumą – dvi sekundės
Vai­ruo­to­jai jau pa­ste­bė­jo ke­lių po­li­ci­jos vyk­do­mų pre­ven­ci­nių eis­mo da­ly­vių blai­vu­mo pa­ti­kri­ni­mų me­tu nau­do­ja­mus nau­jus įran­kius – al­ko­ho­lio de­tek­to­rius. Šie prie­tai­sai ski­ria­si nuo įpras­ti­nių al­ko­tes­te­rių tuo, kad ti­kri­nant blai­vu­mą ne­nau­do­ja­mi vien­kar­ti­niai ant­ga­liai, į juos pu­čia­ma per at­stu­mą.

Promilės tikrinant alkoholio detektoriumi nerodomos, nes šie prietaisai yra skirti preliminariam blaivumo patikrinimui, kurių per minutę, priklausomai nuo modelio, galima atlikti net iki 12. Alkoholio detektoriai nustato faktą – yra alkoholio iškvėptame ore, ar nėra. Kiek promilių buvo tiksliai? Tai galima sužinoti įtarimą sukėlusį asmenį patikrinus įprastiniu alkotesteriu.

Ką reikia žinoti vairuotojui?

Bendrovės „Alkotesteris“ vadovo Mariaus Anusausko teigimu, pūtimas į alkoholio detektorių trunka vos porą sekundžių, negaištamas laikas vienkartinio antgalio išpakavimui, uždėjimui ant alkotesterio. „Daugkartinio naudojimo kaušelis, į kurį tikrinamas asmuo pučia kelių centimetrų atstumu, užtikrina alkoholio detektoriaus naudojimo higieną, neleisdamas oro srautui grįžti atgal“, – sako M. Anusauskas.

Aptikęs pučiamo oro srautą, alkoholio detektorius pats įtraukia mėginį. Neaptikus alkoholio, ekrane rodomas tai patvirtinantis ženklas, dega žalias LED. Aptikus alkoholio, ekrane rodomas ženklas „X“, dega raudonas LED. Be to, tikrinimo rezultatas įrašomas į alkoholio detektoriaus atmintį.

Didina blaivumo patikrinimų efektyvumą

Alkoholio detektoriai efektyviai veikia, kai reikia greitai patikrinti daug žmonių, pvz., rytinio piko metu į darbą atvykstančius darbuotojus, ar didelį srautą vairuotojų blaivumo patikrinimo reido metu. Tikrinant alkoholio detektoriumi reido metu patikrinama žymiai daugiau vairuotojų, taupomas vairuotojų ir pareigūnų laikas, sumažėja automobilių spūstys. Daugiau dėmesio ir laiko skiriama tik tiems vairuotojams, kuriuos tikrinant alkoholio detektoriumi buvo aptikta alkoholio. Šių vairuotojų patikrinimas įprastiniais alkotesteriais vyksta visiems jau įprasta, alkotesterio instrukcijose nustatyta tvarka, naudojami vienkartiniai antgaliai.

Detektoriumi alkoholio garai gali būti aptinkami skysčiuose ar aplinkoje. Šiuo atveju niekam pūsti į alkoholio detektorių nereikia, mėginio įtraukimas aktyvuojamas nuspaudžiant mygtuką. Šiuo pasyvaus matavimo metodu galima aptikti alkoholio garų uždarose patalpose, pvz., automobilio salone. Taip pat alkoholio detektorius gali būti uždėtas ant prailgintos rankenos, taip patogiau tikrinti, pavyzdžiui, aukštai vilkiko kabinoje sėdinčius vairuotojus.