Palaida bala su vadovų konkursais
„Gal ne tie žmo­nės at­ei­na į kon­kur­są?“ – šmaikš­ta­vo vie­nas ra­jo­ni­nės li­go­ni­nės va­do­vų, iš­gir­dęs apie ei­li­nę Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos „kliau­zę“. SAM pa­skel­bė tri­jų li­go­ni­nių va­do­vų kon­kur­sus ir jau bu­vo su­ži­bu­si vil­tis, jog šie tuoj įvyks. Bet... ne­ti­kė­tai vi­si trys bu­vo at­šauk­ti. Aiš­ki­no­mės, kas kal­tas dėl ei­li­nį kar­tą su­bliūš­ku­sių kon­kur­sų.

Veliasi klaidos

Šią savaitę pasklido žinia, kad SAM atšaukia trijų pavaldžių gydymo įstaigų vadovų konkursus. Kaip rašoma ministerijos pranešime, konkursai į Respublikinio priklausomybės ligų centro, Klaipėdos jūrininkų ligoninės ir Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorių pareigas stabdomi ir bus skelbiami iš naujo dėl įsivėlusių techninių klaidų.

„Jei ministerijos atstovai sako, kad veliasi klaidos, vadinasi, neprofesionaliai ruošiasi konkursui. Iš šalies stebinti, situacija atrodo įdomiai“, – šyptelėjo Pakruojo ligoninės direktorius Vygantas Sudaris.

Gydymo įstaigų vadovai vienas per kitą stebėjosi, kodėl SAM taip nesiseka su jai pavaldžių gydymo įstaigų vadovų konkursais? Ministerija nesugeba suorganizuoti eilinio konkurso, ką jau kalbėti apie tinkamo kandidato parinkimą.

„Gal ne tie žmonės ateina į konkursus“, – šmaikštavo Molėtų ligoninės vadovas Vaidotas Grigas. – Kažkodėl ministerija stringa su visais vadovų konkursais. Gal komisija nemoka pasirinkti būsimų vadovų? Bet kalbant apie Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, lygiai taip pat laimėtojai pakibę, tikrinami, ir teismams apskųstas konkursas. Panevėžio ligoninės irgi neaiškus vadovo likimas. Ministerijai su respublikinėmis ligoninėmis nesiseka.“

Pakruojo ligoninės direktorius Vygantas Sudaris.

Pasak jo, pagrindinė problema, kurią įžvelgia, kad jau einant į konkursą pretendentas būtų patikrintas specialiųjų tarnybų, jog iš karto būtų aišku, kad visi konkursantai – „švarūs“.

„O pas mus vyksta atvirkščiai: kada žmogus laimi konkursą, tada specialiosioms tarnyboms duodama užduotis jį patikrinti. Tada vėl išlenda negerų dalykų ir viskas stringa. Kai įstaiga ir metus, ir pusę metų dirba be nuolatinio vadovo irgi nėra gerai“, – sako V.Grigas.

Naujovė nuo vasaros

SAM Teisėkūros ir teisinio vertinimo skyriaus vedėja Rita Cicėnienė užklausta apie minėtas klaidas bedė pirštu į Nacionalinį bendrųjų funkcijų centrą: „Per juos yra skelbiami skelbimai. Tai – naujovė nuo vasaros. Kažkokias funkcijas vykdo centras, kažkokias ministerija.“

„Tai tiesiog žmogiška klaida. Esu grupės vadovė. Tai yra mano komandos žmogus, labai patyręs. Tiesiog žmogiška klaida“, – sakė kita šio centro darbuotoja.

Kaip aiškinosi Sveikatos apsaugos ministerija, „šiuose skelbimuose buvo nurodytas netinkamas pretendentų, norinčių dalyvauti konkurse, pateiktinų dokumentų sąrašas bei atrankos vertinimo metodas“. Bet ką tai reiškia, turbūt jie tik vieni tai supranta.

„Vadinasi, įvyko techninė klaida ir skelbimai buvo suformuluoti atsižvelgiant į senesnę teisės aktų redakciją, nei galioja šiuo metu. Reikia patikslinti reikalavimus ir atrankos metodą. Tai Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro darbuotojai ir padarys.

Kiekvienas kandidatas, norintis dalyvauti konkurse turi pristatyti reikiamus dokumentus. Šis dokumentų sąrašas ir bus patikslintas, pagal naujausius teisės aktus“, – aiškino SAM atstovė Alina Žilinaitė.

Reformų pasekmė

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys Antanas Matulas replikavo, kad įsivėlusios klaidos – ministerijos vidinių reformų pasekmė.

„Nieko kito tikėtis ir nebuvo galima. Paskaičiuokite, kiek iš ministerijos atleista patyrusių teisininkų, specialistų. Ir kokie žmonės dabar vadovauja: visi, kurie buvo masiškai priimti kaip ministro politinio pasitikėjimo patarėjai, dabar sėkmingai, kiek matau, laimi konkursus į įvairias skyrių, departamentų vietas. Be abejo, patirties žmonėms trūksta ir jie gali privelti klaidų“, – sakė parlamentaras.

A.Matulas žadėjo, kad Sveikatos reikalų komitete kels klausimą, kokia palaida bala vyksta su gydymo įstaigų vadovų konkursais, kodėl šis procesas taip stringa, galų gale, kodėl taip vilkinami konkursai.

„Aš labiau tikiu, kad, matyt, ieškoma palankesnių žmonių, kurie galbūt buvo suplanuoti, bet galbūt kas nors pasikeitė, atsitiko, atsisakė. Greičiausiai atidėta yra dėlto, kad yra strateguojama, ieškoma naujų žmonių, kurie galėtų dalyvauti konkursuose ir atitiktų tuos reikalavimus, kuriuos dabar kelia ministras dėl nepriekaištingos reputacijos. Nors, kaip sakiau, pats jos neatitinka ir į vyr. gydytojus netiktų“, – sako A.Matulas.