Norintys gydytis alkoholizmą turi stoti į eilę
 Pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trai ste­bi au­gan­tį pa­cien­tų skai­čių, ta­čiau no­rin­tys gy­dy­tis pri­vers­ti sto­ti į ei­lę, ra­šo por­ta­las Del­fi.lt.

„Prieinamumo problema Respublikiniame priklausomybės ligų centre yra taip, kaip ir daugelyje kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Guldymas yra planinis. Ypač didelės eilės yra psichosocialinio gydymo skyriuose, taip vadinamose „Minesotos“ programose. Į jas eilė yra apie mėnesį laiko ir ilgiau. Kituose skyriuose eilės yra mažesnės. Kiek man žinoma, į psichosocialinės reabilitacijos, arba taip vadinamus motyvacinės terapijos skyrius, kur stacionarinis gydymas trunka apie dvi savaites, eilė gali būti apie savaitę, maksimum dvi savaites. O į abstinencijos gydymo skyrius dažniausiai galima pakliūti per dvi tris dienas“, – portalui sakė Respublikinio priklausomybės ligų centro vadovas, gydytojas psichiatras Emilis Subata.

Po išsiblaivymo reikiamų vaistų alkoholio potraukiui mažinti pacientams taip pat gali tekti laukti 2–3 dienas.

Šiuo metu visoje Lietuvoje priklausomybės ligų centrai vienu metu į mėnesį trunkančią psichologinės socialinės reabilitacijos „Minesotos programą“ gali priimti vos 46 pacientus.