Nori uždrausti elektronines cigaretes
San Fran­sis­ko val­džia pa­siū­lė nau­ją įsta­ty­mą, ku­riuo bū­tų užd­raus­ta par­duo­ti elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes, kol JAV vy­riau­sy­bė įver­tins jų po­vei­kį svei­ka­tai. To­kio po­bū­džio įsta­ty­mas yra pir­ma­sis JAV. Juo sie­kia­ma pa­ža­bo­ti tarp jau­nų žmo­nių plin­tan­tį rū­ky­mą.

Tačiau kritikai sako, kad žmonėms bus sunkiau atsispirti priklausomybei. Kaip rašo „BBC News“, praėjusią savaitę JAV maisto ir vaistų administracija – nacionalinė reguliavimo institucija – paskelbė savo pasiūlytas gaires įmonėms iki 2021 metų kreiptis dėl jų elektroninių cigarečių produkcijos įvertinimo. Iš pradžių buvo nustatytas terminas iki 2018 metų rugpjūčio, tačiau vėliau agentūra pareiškė, kad reikia daugiau laiko pasirengti.

San Fransisko miesto įgaliotasis asmuo Dennisas Herrera, vienas įstatymo projekto autorių, sakė, kad minėtas įvertinimas turėtų būti atliktas prieš parduodant cigaretes. Anot jo, bendrovės gali dangstytis žalos mažinimu, tačiau aišku, kad jų produktas sukelia priklausomybę. San Fransiskas, Čikaga ir Niujorkas išsiuntė Maisto ir vaistų administracijai bendrą laišką, kuriame raginama ištirti elektroninių cigarečių poveikį visuomenės sveikatai.

Prieš elektronines cigaretes kovojantys aktyvistai teigia, kad įmonės sąmoningai nusitaikė į jaunus žmones, siūlydamos skoningus produktus. JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų duomenimis, nuo 2017 iki 2018 metų JAV paauglių, kurie vartojo tabako gaminius „per pastarąsias 30 dienų“, pagausėjo 36 proc. – nuo 3,6 iki 4,9 milijono. Tai priskiriama didėjančiam elektroninių cigarečių vartojimui.

Pernai San Fransiskas tapo pirmuoju JAV miestu, uždraudusiu aromatizuotą tabaką ir garų skysčius. „Juul“, viena populiariausių JAV elektroninių cigarečių gamintojų, savo pranešime teigia, kad remia jaunų žmonių ribojimą, tačiau tik tuo atveju, jei būtų pašalinta prieiga ir prie įprastinių cigarečių. Jos, anot įmonės, kasmet nužudo daugiau nei 480 tūkst. amerikiečių.