Mėsos pakaitalai viršija druskos normą
Dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis iš­tir­tų mė­sai­nių, deš­rų ir far­šo pa­kai­ta­lų vir­ši­jo di­džiau­sią re­ko­men­duo­ja­mą drus­kos nor­mą. Iš vi­so 28 proc. 157 mė­sos ne­tu­rin­čių pro­duk­tų, iš­tir­tų per svei­ka­tin­gu­mo kam­pa­ni­ją „Ac­tion on Salt“, drus­kos kie­kiu ne­ati­ti­ko Ang­li­jos vi­suo­me­nės svei­ka­tos tar­ny­bos re­ko­men­da­ci­jų.

Kaip rašo „The BBC News“, per tyrimą nustatyta, kad didžiausių pažeidėjų produktai buvo druskingesni už Atlanto vandenyno vandenį. Anglijos visuomenės sveikatos tarnyba sakė, kad yra įspėjusi įmones, kaip svarbu laikytis rekomendacijų. Tačiau kampanija „Action on Salt“ paskatino imtis „neatidėliotinų veiksmų“, kad būtų galima labiau sumažinti druskos kiekį produktuose.

Iš visų mėsos pakaitalų, ištirtų per kampaniją „Action on Salt“, tik trijų kategorijų produktai turėjo mažai druskos. Bekono pakaitalas buvo sūriausias tarp visų produktų, po jo ėjo pjaustyta „mėsa“, o vegetariški mėsainiai buvo vidutiniškai sūresni nei tikri mėsainiai.

Kampanijos „Action on Salt“ mitybos specialistė Mhairi Brown sakė:“ Maisto pramonė užtikrino geresnį mėsos pakaitalų tiekimą, tačiau dabar dar turi pasistengti, kad tuose produktuose būtų kur kas mažiau druskos, bent jau mažiau už jų mėsos atitikmenis. Šis tyrimas skatina skubiai reikalauti, kad Anglijos visuomenės sveikatos tarnyba atgaivintų druskos mažinimo strategiją Jungtinėje Karalystėje.“

Kaip pabrėžė prof. Grahamas MacGregoras iš Londono Karalienės Marijos universiteto, druskos mažinimas yra ekonomiškai naudingiausia priemonė siekiant sumažinti mirčių ar kenčiančiųjų nuo insulto ir širdies ligų. Anglijos visuomenės sveikatos tarnybos atstovo prof. Louiso Levy'o teigimu, per pastarąjį dešimtmetį druskos vartojimas sumažėjo, tačiau dar reikia daug nuveikti, nes kai kuriuose maisto produktuose jos vis dar yra per daug.

Parengė Milda KNIEŽAITĖ