Liko gyvos, nes gydė moterys
JAV at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nis, di­des­nė ti­ki­my­bė, kad šir­dies prie­puo­lį pa­ty­ru­sios mo­te­rys at­si­gaus, jei­gu jo­mis li­go­ni­nė­je rū­pin­sis gy­dy­to­jos. Iš­ana­li­za­vus 580 tūkst. šir­dies prie­puo­lio at­ve­jų per 19 me­tų bu­vo nu­sta­ty­ta: vy­rų gy­dy­tų pa­cien­čių mi­rė 13,3 proc., o tų, ku­rias pri­žiū­rė­jo mo­te­rys, – 12 pro­cen­tų.

Kaip rašo „BBC News“, moterų galimybės taip pat pagerėjo, kai gydė vyrai, turėję savo komandoje daug dailiosios lyties kolegių. Pasak tyrėjų, viena teorija būtų, kad vyrai – blogesni moterų gydytojai.

Visi pacientai turėjo didesnę tikimybę išgyventi po širdies priepuolio, kai juos gydė moterys.

Tyrimo rezultatai paskelbti žurnale „Proceedings of the National Academy of Sciences“. Nepriklausomų ekspertų teigimu, reikėtų įdėti daugiau darbo norint sužinoti, ar išvados taikytinos Jungtinės Karalystės gydymo įstaigoms.

Tyrėjai peržiūrėjo anoniminius pacientų duomenis, gautus iš Floridos ligoninių nuo 1991 iki 2010 metų. Atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip amžius, rasė ir medicininė istorija, visi pacientai turėjo didesnę tikimybę likti gyvi po širdies priepuolio, kai juos gydė moterys, tačiau akivaizdžiausias rezultatų skirtumas buvo tarp moterų. Kai pacientais rūpinosi vyrai medikai, mirė 12,6 proc. vyrų ir 13,3 proc. moterų. Tačiau kai gydė moterys, ši dalis atitinkamai buvo mažesnė – 11,8 proc. vyrų ir 12 proc. moterų.

Tyrimo vadovas dr. Sethas Carnahanas iš Vašingtono universiteto Sent Luise sakė: „Mūsų darbas patvirtina ankstesnius tyrimus, įrodančius, kad moterys gydytojos dažniau pasiekia geresnių rezultatų nei vyrai. Nauja tai, kad jų teikiama nauda itin akivaizdi moterims.“

Mokslininkai taip pat nustatė, jog daugiau moterų liko gyvų, kai padidėjo procentinė dalis medikių, dirbančių nelaimingų atsitikimų ar skubios pagalbos grupėse. Ypač tose, kurioms vadovauja gydytojai vyrai.

Tačiau mokslininkai negali įrodyti, kad būtent moterys gydytojos pagerino išgyvenamumo rezultatus. Britų širdies fondo vyresnioji slaugytoja Maureen Talbot teigė, jog ankstesni tyrimai jau atskleidė „nerimą keliančius skirtumus“, kai pacientus, patyrusius širdies priepuolį, gydo vyrai ir moterys. Naujausi duomenys tai patvirtino. Tačiau reikia atlikti daugiau tyrimų Jungtinės Karalystės ligoninėse, kad būtų galima nustatyti, ar jose pastebima tokia tendencija.

„Svarbu geriau suprasti, kas sukelia tuos sveikatos priežiūros skirtumus, – svarstė M. Talbot. – Britų širdies fondas jau finansuoja mokslinius tyrimus, kaip būtų galima pagerinti moterų, patyrusių širdies priepuolį, gydymo rezultatus.“