Ligoninės dažniau slaugys, rečiau gydys
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) pla­nuo­ja nuo ki­tų me­tų ša­lies li­go­ni­nė­se be­veik treč­da­liu di­din­ti slau­gos ir pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos lo­vų skai­čių. Tai per at­ei­nan­čius tre­jus me­tus iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) pa­pil­do­mai par­ei­ka­laus dau­giau kaip 32 mln. eu­rų.

Savivaldybių ir ligoninių atstovai nuogąstauja, kad slaugos ir paliatyviosios pagalbos lovų skaičius ligoninėse gali būti didinamas kitų stacionarių paslaugų sąskaita, sumažinus vietų vidaus ligų bei kituose skyriuose.

Daugiau pagalbos

SAM Vyriausybės prašo keisti iš PSDF mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašą. Siūloma nustatyti standartizuotą slaugos ir palaikomojo gydymo lovų rodiklį – tris lovas 1000 gyventojų. Šis rodiklis leistų kiekvienoje savivaldybėje palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičių nustatyti atsižvelgiant į gyventojų amžiaus struktūrą bei šių paslaugų poreikį. Šiuo metu yra nustatytas absoliutus slaugos lovų skaičius, kuris esą neatspindi tikrojo jų poreikio savivaldybėse. Ministerija skaičiuoja, kad, nustačius standartizuotą slaugos ir palaikomojo gydymo lovų rodiklį, slaugos lovų šalies gydymo įstaigose padaugės nuo 5122 iki 8544.

Vyriausybės taip pat prašoma, kad būtų pritarta paliatyviosios pagalbos paslaugų prieinamumo didinimui. Šiuo metu 100 000 gyventojų tenka 9 paliatyviosios pagalbos lovos. Tačiau to neužtenka. Tai esą įrodo vienos lovos funkcionavimo rodiklis – 380,52. SAM siūlo paliatyviosios pagalbos lovų skaičių, tenkantį 100 000 gyventojų, didinti nuo 9 iki 12. Taip gydymo įstaigose jų padaugėtų nuo 279 iki 336.

Diktuoja gyvenimas

Teikdama savo pasiūlymą keisti Vyriausybės nutarimą SAM aiškina, jog nuolat senstant visuomenei ir ilgėjant gyvenimo trukmei slaugos paslaugų poreikis išlieka didelis. Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga agentūrai BNS yra teigęs, kad Lietuvos ligoninėse yra apie 4,5 tūkst. perteklinių lovų, bet slaugos srityje trūksta apie 3000 lovų. Todėl tikimasi, kad įgyvendinus naujovės problema bent iš dalies bus išspręsta.

Paliatyvioji slauga yra skiriama nepagydoma liga sergantiems žmonėms, tokias paslaugas Lietuvoje per metus gauna apie 3000 gyventojų. Paliatyvioji pagalba teikiama sergantiems progresuojančia, toli pažengusia liga, siekiant geriausios įmanomos gyvenimo kokybės nepagydomam ligoniui. Paliatyviosios slaugos paslaugos teikiamos stacionare ir namuose.

SAM Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja Odeta Vitkūnienė tikino, kad, didindama lovų skaičių, ministerija planuoja supaprastinti paliatyviosios slaugos skyrimą, atsisakant gydytojų komisijos – sprendimą galėtų priimti gydantis gydytojas. „Šiandien paliatyviąją pagalbą gali skirti gydantis gydytojas, baigęs paliatyviosios pagalbos kursus, taip pat turi būti gydytojų konsultacinės komisijos sprendimas. Mažiname kliūtis – atsisakome gydytojų komisijos, sprendimą dėl paliatyviosios pagalbos galės priimti gydantis gydytojas“, – aiškino SAM atstovė.

Siūlo savas pataisas

Vakar prezidentūra paskelbė, kad šalies vadovė Dalia Grybauskaitė siūlo į Seimo rudens sesijos darbų programą įtraukti 13 naujų iniciatyvų. Viena jų, kaip jau rašė „Lietuvos žinios“, turėtų didinti priežiūros paslaugų prieinamumą pagyvenusiems asmenims. Mat tokių paslaugų trūkumas yra didelė ir iki šiol neišspręsta problema. Todėl prezidentė inicijavo atitinkamas Vietos savivaldos, Sveikatos priežiūros įstaigų ir Socialinių paslaugų įstatymų pataisas.

Lietuvoje šiuo metu yra 670 tūkst. senyvo amžiaus žmonių, negalią turinčių senukų – daugiau kaip 64 tūkstančiai. Kaip teigiama prezidentūros pranešime spaudai, šiandien senyvo amžiaus žmonės yra tapę dviejų sistemų – sveikatos ir socialinės globos – įkaitais, o dažniausiai jiems reikia abiejų sričių paslaugų. Norint patekti į slaugos ligoninę kartais tenka laukti net 3 mėnesius. Todėl prezidentės inicijuojamos įstatymų pataisos leistų pagyvenusiam žmogui gauti integruotą socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugą tiek namuose, tiek institucijoje.

Mažųjų ateitis?

Lietuvos ligoninių asociacijos prezidento Dalio Vaigino nuomone, vargu ar perprofiliavus ligonines būtų išsispręstos jų problemos, nes ne visų rajonų ligoninėse jau dabar visiškai išnaudojamos slaugos ir paliatyviosios pagalbos galimybės. Todėl didinti jose tokių lovų skaičių kažin ar verta. Be to, tikėtina, kad tai gali būti daroma kitų ligoninėse teikiamų stacionarių paslaugų sąskaita, taip įrodant, kad ligoninės rajonuose nebus uždaromos, o tik taps slaugos ligoninėmis.

„Tai mažai kuo skirsis nuo uždarymo, nes siauresnių specializacijų medikų – chirurgų, akušerių, ginekologų, kardiologų – nereikės, bent jau tiek, kiek jų yra dabar“, – kalbėjo D. Vaiginas.

Antanas Matulas: „Šių paslaugų poreikis yra kur kas didesnis nei jų pasiūla, ypač didžiuosiuose miestuose. Todėl reikėtų, kad tokių lovų daugėtų būtent juose.“

Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) narys Antanas Matulas „Lietuvos žinioms“ teigė pritariantis SAM iniciatyvai didinti slaugos bei paliatyviosios pagalbos lovų skaičių šalies gydymo įstaigose. „Jis po truputį buvo didinamas nuolat, tačiau šių paslaugų poreikis yra kur kas didesnis nei jų pasiūla, ypač didžiuosiuose miestuose. Todėl reikėtų, kad tokių lovų daugėtų būtent juose“, – dėstė parlamentaras.

Pasak jo, pirmiausia slaugos bei paliatyviosios pagalbos lovų skaičius galėtų būti didinamas tose ligoninėse, kuriose yra mažinama kitų stacionarinių paslaugų – aktyvaus gydymo – apimtis, bet tai esą neturėtų būti daroma terapijos skyrių sąskaita. Tuomet pavyktų bent iš dalies išsaugoti medicinos personalą. Tai būtų vienas būdų gydymo įstaigų veiklą daryti efektyvesnę.

Trūksta bendro vaizdo

Antanas Matulas. Romo Jurgaičio nuotrauka

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) viceprezidentas, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas tikino, kad šiai savivaldybei SAM sumanymas gal ir nėra toks aktualus – rajone tėra slaugos ligoninė, kur laisvų vietų nuolat trūksta.

Tačiau savivaldybėms, turinčioms įprastas ligonines, minėti SAM užmojai kelia nerimą dėl to, ar nebus slaugos ir paliatyviosios pagalbos lovų skaičius didinamas mažinant kitų stacionarių paslaugų apimtį. „Bet galime tik spėlioti, nes LSA jokios išsamesnės informacijos apie SAM inicijuojamą ligoninių pertvarką iki šiol nėra mačiusi, išskyrus tai, kas pasirodo viešojoje erdvėje diskusijų forma“, – kalbėjo A. Vrubliauskas.

Tai, kad iki šiol žinomi tik atskiri galimos sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos fragmentai, „Lietuvos žinioms“ ne kartą yra teigęs ir Lietuvos rajoninių ligoninių asociacijos valdybos pirmininkas Vygantas Sudaris.

Informacijos apie galimą pertvarką pasigenda ne tik savivaldybių vadovai, bet ir parlamentarai. Anot A. Matulo, jam taip pat trūksta kompleksinio ministerijos požiūrio į gydymo įstaigų situaciją šalies rajonuose – iki šiol neaišku, kas ir kaip gali keistis. „Tai tik vienas iš konteksto ištrauktas dalykas. Net komitete dar nematėme visos sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos metmenų, todėl galiu drąsiai sakyti, kad SAM savo namų darbų neatliko“, – pareiškė Seimo SRK narys.