Lietuvoje vyrai gyvena 11 metų trumpiau nei moterys
Ar ži­nai, kad lie­tu­viai vy­rai gy­ve­na trum­piau­siai vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je? Vi­du­ti­nė Lie­tu­vos vy­rų gy­ve­ni­mo truk­mė nuo mo­te­rų ski­ria­si be­veik 11 me­tų ir ne­sie­kia nė 70 me­tų.

„Eurostat“ 2016 metų duomenimis, kuriuos skelbia tinklaraštis Euroblogas.lt, vidutinė Lietuvos vyrų gyvenimo trukmė yra 69,5 m., moterų – 80,1 m.

Europos Sąjungos vidurkis yra 78,2 m. vyrams ir 83,6 m. moterims.

Ilgiausiai ES gyvena ispanai (80,5 m. vyrai ir 86,3 m. moterys), o taip pat italai (81 m. ir 85,6 m. atitinkamai).

Danijoje, Airijoje, Maltoje, Olandijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje skirtumas tarp vyrų ir moterų gyvenimo trukmės yra mažiau nei 4 metai.