Kova su hepatitu – ne prioritetas?
He­pa­ti­tas C – klas­tin­ga li­ga, su ku­ria iki nau­jos kar­tos vais­tų at­si­ra­di­mo ko­vo­ta il­gai ir su­dė­tin­gai. Prieš ke­le­rius me­tus pa­sau­ly­je bu­vo iš­ras­ti itin efek­ty­vūs vais­tai, dėl ku­rių gy­dy­mo pro­ce­sas ta­po leng­vas, ne­su­dė­tin­gas bei itin efek­ty­vus.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) iki 2030-ųjų metų planuoja išbraukti hepatitą C iš sveikatos problemų sąrašo, tačiau tam reikia iniciatyvų valstybių viduje ir pačių valstybių įsitraukimo.

Hepatitas C – liga, kuria pats to nežinodamas žmogus gali sirgti net kelis dešimtmečius. Užsikrėsti liga taip pat nėra sudėtinga, kartais pakanka pasinaudoti sergančio žmogaus manikiūrinėmis žirklutėmis. Ligos eliminavimo procesą pradėti reikėtų nuo užsikrėtusiųjų atpažinimo ir jų gydymo.

Šiuo tikslu per pastaruosius porą metų Lietuvos infektologų draugija į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) ne kartą kreipėsi dėl nacionalinės hepatitų programos bei strategijos Lietuvoje kūrimo.

Prieš kelis mėnesius Santaros klinikos Infekcinių ligų centro vadovė prof. Ligita Jančorienė LŽ pasakojo, kad po pirmo kreipimosi į SAM gydytojai sulaukė palaikymo ir atsako, jog darbo grupė programai parengti bus kuriama greitu metu, tačiau ilgai nebuvo imtasi jokių veiksmų.

Rugpjūčio mėnesį LŽ kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją bei pasiteiravo, ar jau pradėti nacionalinės hepatitų programos bei strategijos Lietuvoje kūrimo darbai ir gavo atsakymą, kad darbo grupę programai parengti planuojama sudaryti 2018-ųjų metų paskutinį ketvirtį.

LŽ sužinojo, kad darbo grupė vis dar nėra sudaryta. Ligita Jančorienė LŽ patikino, kad gydytojai kvietimo į jokį posėdį negavo.

„Kol kas niekas nepasikeitė, kvietimo į posėdį negavome“, – sakė profesorė.

„Šiuo metu darbo grupė Virusinių hepatitų profilaktikos ir kontrolės veiksmų planui parengti, nėra sudaryta. Darbo grupę ir jos sudėtį planuojama patvirtinti 2019 m. pirmą ketvirtį“, – į klausimą apie hepatitų programos darbo grupę atsakė SAM Spaudos tarnybos vyriausioji specialistė Kamilė Katkutė.