Kaip padėti sau, prasidėjus širdies priepuoliui?
Daž­nai pa­si­tai­ko, kad šir­dies prie­puo­lis žmo­nes iš­tin­ka ta­da, kai jie bū­na vi­siš­kai vie­ni ir nė­ra kam pa­dė­ti. Kaip iš­gy­ven­ti šir­dies prie­puo­lį, jei esa­te vie­ni?

Įsidėmėkite: jei staiga pajutote, kad širdis ėmė plakti „neteisingai“ ir netrukus nualpsite, žinokite, kad turite dar geras 10 sekundžių iki sąmonės praradimo.

Dauguma širdies priepuolio aukų galėtų sau padėti, jei žinotų, kaip tai padaryti. Būtina pradėti kosėti – daug kartų ir su didele jėga. Kiekvieną kartą prieš sukosėdami giliai įkvėpkite. Kosulys turi būti gilus ir ilgas, tarytum ketintumėte iškosėti sekretą giliai iš krūtinės.

Įkvėpimai ir kosulys turi kartotis kas 2 sekundės be pertraukos ir sustojimų – kol sulauksite medikų pagalbos arba iki to momento, kai širdis pati pradės tolygiai plakti.

Gilūs įkvėpimai skatina deguonį geriau įsiskverbti į plaučius, o kosulio judesiai „suspaudžia“ širdį ir priverčia kraują tekėti. Šis širdies spaudimas padeda jai sugrįžti į normalų ritmą.

Tokiu būdu širdies priepuolio aukos išsikovoja papildomai laiko sulaukti medikų ar nusigauti iki ligoninės. Papasakokite apie tai kitiems. Tai padės išgelbėti gyvybę.

Kardiologai mano, kad kiekvienas, pasidalijęs šia informacija su 10 asmenų, galėtų išgelbėti bent vieno žmogaus gyvybę.