Kaip Kūčioms nepatiekti listeriozės bakterijomis pagardintų patiekalų
Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas (NMVRVI) įspė­ja, kad il­go var­to­ji­mo ir ter­miš­kai ap­do­ro­tuo­se pro­duk­tuo­se ga­li bū­ti lis­te­rio­zės bak­te­ri­jų. Ypač siū­lo­ma veng­ti to­kių pus­ga­mi­nių kaip par­uoš­tos sa­lo­tos.

„Būkime atidūs ir laikykimės visų maisto saugos reikalavimų gamindami maistą, o, ypač, – kai didžiosios šventės – čia pat“, – sako NMVRVI ryšiams su visuomene Angelė Sederevičienė.

Listeriozės protrūkiai siejami su gyventojų vartotais gatavais maisto produktais – šaldytomis daržovėmis, lašišos produktais, rūkyta ir vytinta žuvimi, termiškai apdorota mėsa, minkštais bei pusiau minkštais sūriais.

„Šiems produktams būdingas ilgas galiojimo terminas, kuris gali sąlygoti bakterijų dauginimąsi. Tai yra svarbus faktorius, kadangi šie produktai vartojami be papildomo terminio apdorojimo“, – dėmesį atkreipia A. Sederevičienė.

Tačiau kiti maisto produktai, pavyzdžiui, paruoštos salotos, taip pat gali tapti infekcijos šaltiniu. mat Listerijų kontrolei maisto produktuose ypač svarbi juos gaminančių įmonių specialistų kompetencija, kadangi gamintojai, be įprastų savikontrolės veiksmų, atsižvelgdami į gaminamų produktų tipą, sudėtį, nustatytą galiojimo terminą ir kitus parametrus, privalo atlikti laboratorinius tyrimus ir įsivertinti listerijų augimo potencialą visu produktų galiojimo laikotarpiu.

Ekspertai apskaičiavo, kad net trečdalis listeriozės atvejų kyla dėl Listeria monocytogenes bakterijų augimo maisto produktuose, kurie yra pagaminti ir laikomi šaldytuve namuose.