Kaip darbe išvengti nemalonių situacijų
Kaip už­si­min­ti vir­ši­nin­kui, kad jums ten­kan­tis dar­bo krū­vis yra per di­de­lis? Kaip elg­tis, jei­gu ša­lia sė­din­tis ko­le­ga nuo­lat smir­di? Var­gi­na gre­ta gar­siai te­le­fo­nu kal­ban­tys dar­buo­to­jai? Ne­pa­ti­kė­si­te, kiek žmo­nių ken­čia dėl ne­tin­ka­mų dar­bo są­ly­gų, ta­čiau ne­si­ryž­ta apie tai pra­bil­ti, skel­bia BBC. 

Jau gerą dešimtmetį BBC apžvalgininkė Alison Green dalija patarimus, kaip susikurti palankią darbinę aplinką. Tačiau ją vis dar stebina, kiek daug žmonių stengiasi ne spręsti, bet pabėgti nuo sudėtingų santykių su kolegomis.

Pavyzdžiui, daugelis nori žinoti, kaip pakeisti viršininko ar kolegos trikdantį elgesį, tačiau tyliai, tiesiogiai apie tai su juo nesikalbant. Dažnas įsivaizduoja, kad egzistuoja kažkoks magiškas burtažodis visoms problemoms spręsti, kad tik patiems nereikėtų daryti nieko. Ypač, jeigu laukia pokalbis apie problemas, kuris gali sukelti nemalonių pasekmių.

Iš dalies tai suprantama. Darbas sudaro labai didelę dalį gyvenimo, todėl visi stengiamės palaikyti kuo geresnius santykius su kolegomis, o ypač vadovais. Tačiau vengiama net menkiausio pokalbio, kuris tik galbūt užsibaigs prastai.

Pavyzdžiui, yra tokių darbuotojų, kurie mėnesių mėnesiais tyliai kenčia triukšmingus kolegų telefoninius pokalbius, transliuojamus per garsiakalbį arba kaskart krūpčioja nuo kurtinančio telefono skambučio garso. Daugelis per ilgai taikstosi su elementariais fiziniais nepatogumais, tokiais kaip netinkama darbo kėdė ar šleikštulį keliantis oro gaiviklio kvapas. Paprastai tokiems nepatogumams išspręsti pakanka vieno nedidelio pokalbio su asmeniu, galinčiu tai sutvarkyti.

O kiek gyventojų dirba viršvalandžius, nors už juos niekas nemoka, tačiau daugelis bijo apie tai garsiai prabilti, kad daugiau taip nebepajėgia dirbti arba norėtų už tai gauti darbo krūviui adekvatų atlyginimą.

Net vadybininkai, kurių pareigybė leidžia kelti klausimus dėl darbo sąlygų pakeitimo, tampa pačiais prasčiausiais kovotojais, vengiančiais bet kokio tiesioginio pokalbio. O juk spręsti tokio pobūdžio klausimus – tiesioginė jų pareiga!

Nors niekas neieško progų užmegzti pokalbį, kuris galbūt taps nemalonus, realybė yra tokia, kad jei išdrįstumėte, greičiausiai po tokio pokalbio darbinė aplinka pasikeistų tiek, kad pakiltų ir jūsų pačių profesiniai rezultatai bei pagerėtų darbo kokybė.

Juk niekas neliepia apie problemas kalbėti agresyviai ar įsakmiu tonu, nors iš tiesų daugelis klaidingai galvoja, kad būtent toks būdas yra pats efektyviausias. Apie kilusias problemas geriausia kalbėti ramiai, nekeliant balso, tarsi kreipiantis pagalbos. Lygiai taip pat, kaip prašai kolegos pagelbėti iškilus problemai su klientu.