Jaunimas nusigręžia nuo alkoholio
Nau­jau­sio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, jau­nes­ni nei 25 me­tų žmo­nės ne­lin­kę var­to­ti al­ko­ho­lio. Ne­ge­rian­čių­jų nu­sta­ty­ta dau­gy­bė­je gru­pių, o tai reiš­kia jau pla­čiai pa­pli­tu­sią ten­den­ci­ją.

Kaip rašo „BBC News“, mokslininkai išanalizavo oficialius Anglijos gyventojų sveikatos tyrimų duomenis, pateiktus per pastarąjį dešimtmetį, ir nustatė, kad 2015 metais beveik trečdalis 16–24 metų jaunuolių teigė, kad negeria, palyginti su penktadaliu tokio amžiaus jaunimo 2005 metais. Suvartojamo alkoholio mastas taip pat sumažėjo – nuo 27 proc. 2005 metais iki 18 proc. 2015 metais.

Jaunų žmonių, nusprendusių nevartoti alkoholio, daugėja, ir tai rodo, kad šis elgesys gali tapti labiau priimtinas nei alkoholio vartojimas.

Buvo apklausta beveik 10 tūkst. žmonių. Apklausos rezultatai rodo aiškų alkoholio vartojimo mažėjimą tarp jaunų suaugusiųjų.

Per naująjį tyrimą, paskelbtą medicinos žurnale „BMC Public Health“, nustatyta, kad tarp 16–24 metų žmonių negeriančiųjų dalis padidėjo nuo 18 proc. 2005 metais iki 29 proc. 2015 metais. Tik 28 proc. teigė, kad alkoholio vartojimas viršija rekomenduojamas ribas, palyginti su 43 proc. taip teigusiųjų prieš dešimtmetį. Taip pat gerokai padaugėjo abstinentų visą gyvenimą: nuo 9 proc. 2005 metais iki 17 proc. 2015 metais.

Tai atsispindi ir Nacionalinės statistikos tarnybos naujausiose išvadose. Nustatyta, kad suaugusiųjų, kurie teigė vartojantys alkoholį, skaičius buvo mažiausias nuo 2005 metų, kai tyrimas pradėtas.

Tyrimui vadovavusi mokslininkė Linda Ng Fat apibūdino tendenciją kaip akivaizdžią ir plačiai paplitusią. Pasak jos, negeriančių jaunų žmonių gausėjimas buvo nustatytas įvairiose grupėse, įskaitant tuos, kurie gyvena šiauriniuose arba pietiniuose Anglijos regionuose, baltųjų populiaciją, visas socialines klases.

„Jaunų žmonių, kurie nusprendžia nevartoti alkoholio, daugėja, ir tai rodo, kad šis elgesys gali tapti labiau priimtinas jaunimui nei rizikinga elgsena, pavyzdžiui, gausus alkoholio vartojimas“, – sakė L. Ng Fat.

Parengė Milda KNIEŽAITĖ