J. Kinderis taip pat kovos finale
Veng­ri­jo­je vyks­tan­čio 2018 me­tų Eu­ro­pos šiuo­lai­ki­nės pen­kia­ko­vės čem­pio­na­to vy­rų var­žy­bų at­ran­kos bar­je­rą sėk­min­gai įvei­kė ir į fi­na­lą pa­te­ko vie­nin­te­lis var­žy­bo­se da­ly­va­vęs lie­tu­vis – Jus­ti­nas Kin­de­ris.

Olimpietis atrankos B grupėje surinko 1111 taškų ir užėmė 15-ąją vietą. Vilnietis fechtuodamasis laimėjo 14 kovų iš 25 (7 vieta; 218 taškų), plaukdamas distanciją įveikė per 2 min. 9,30 sek. (16; 292), o bėgdamas ir šaudydamas – per 11 min. 39,26 sek. (18; 601).