Į mokyklą – be streso
Pa­aug­lio pyk­čio prie­puo­lis ar ma­žy­lį užk­lu­pę pil­vo skaus­mai ga­li įspė­ti apie tą pa­tį: vai­kas su­nkiai pa­ke­lia stre­są, at­si­ra­du­sį ne­nu­mal­do­mai ar­tė­jant nau­jų moks­lo me­tų pra­džiai. Kaip su juo ko­vo­ti ir ko­kias klai­das iš­ly­dė­da­mi at­ža­las į mo­kyk­lą da­ro tė­ve­liai, pa­sa­ko­ja psi­cho­lo­gė psi­cho­te­ra­peu­tė Kris­ti­na Par­ad­ni­kė:

Pasireiškia skirtingai

Darželinuko, pirmoko ir abituriento nerimas prieš naujų mokslo metų pradžią, savaime suprantama, skiriasi. Natūralu, jog nevienodos ir jo išraiškos. Mažiesiems didžiausią stresą sukelia atsiskyrimas nuo tėvų. Pradėjus eiti į mokyklą nerimas gali kilti dėl pasikeitimų, nežinios, kokia bus mokytoja, ką toje mokykloje reikės veikti ir pan. Paauglių stresas dažniau atsiranda dėl įvairių socialinių situacijų, bendravimo, artėjančių egzaminų ir panašiai.

Aišku, tam tikras streso lygis adaptuojantis mokymo įstaigoje yra normalus. Žalingas jis tampa tada, kai užsitęsia, ima keistis vaiko ar paauglio elgesys, atsiranda nuotaikų kaita, itin stiprus nenoras eiti į mokyklą, užsisklendimas. Kartais vaikų ir paauglių stresas pasireiškia pykčiu, agresija, miego sutrikimais, mažesniesiems būdingesni fiziologiniai negalavimai – pilvo, galvos skausmas ir pan.

Kaip suvaldyti stresą

Kokiais būdais būtų galima tą stresą sumažinti? Pirmiausia, kalbėtis su vaiku ar paaugliu, nuoširdžiai mėginti jį suprasti. Nereikėtų neigti vaiko jausmų: jei vaikui liūdna ar neramu, kad reikės eiti į mokyklą, svarbu priimti ir suvokti, jog vaikas iš tiesų gali taip jaustis.

Jei stresas atrodo tiek stiprus, kad vien pasikalbėjimo su vaiku nepakanka, visuomet galima kreiptis pagalbos į specialistus – kone kiekvienoje mokykloje dirba psichologai, jie tikrai neretai susiduria su vaikais ir paaugliais, kuriems mokykla kelia įvairių iššūkių.

Aišku, streso prieš naujus mokslo metus bus mažiau ir tuo atveju, jei tėvai kartu su vaikais ruošis mokyklai iš anksto. Nepalikite paskutinei akimirkai mokymosi priemonių pirkimo, uniformos siuvimo ir kitų dalykų. Išsiaiškinkite, ar mokykloje bus naujų mokytojų, ruoškite vaiką prie būsimo mokslo metų režimo – po truputį ankstinkite atsikėlimo laiką. Pasidomėkite, kokius būrelius nori lankyti vaikas, išsiaiškinkite, ar bus tam galimybė. Tokie, regis, nedideli ir savaime suprantami pasirengimo mokyklai dalykai tikrai pamažins stresą, bus mažiau skubėjimo ir chaoso prasidėjus mokslo metams.

Tėvų klaidos

Kartais tėvai prieš rugsėjo pirmąją išties nerimauja labiau nei vaikai. Pagrindinė taisyklė – į pasiruošimą mokyklai nepamiršti įtraukti vaikų, klausti jų nuomonės apie mokyklines priemones, kartu domėtis pasikeitimais, įvykusiais mokykloje, kartu planuoti dienotvarkę ir pan. Kalbėti su vaiku apie naujus mokslo metus verta tiek, kiek jis nori to pats. Jei šis nestresuoja, pasidžiaukite kartu, kaip puikiai jis pasiruošęs mokyklai. Tačiau jei vaikas neramus, neigti jo jausmus irgi nėra geriausia išeitis.

Be to, prasidėjus mokslo metams svarbu nepulti reikalauti, kad mokinukas jau antrą mokslo metų dieną grįžtu su aukščiausiais įvertinimais ir keturiais pagyrimais už tinkamą elgesį. Gali prireikti šiek tiek laiko „įsibėgėti“ į mokymosi rutiną (ypač jei vaikas atėjo į naują mokyklą ar, pavyzdžiui, iš ketvirtos klasės perėjo į penktą – tokiu atveju pirmiausia reikia apsiprasti su pasikeitusia sistema).

Į naują mokyklą

Jei nuo rugsėjo pirmosios atžalos lankys naują mokyklą, taip pat verta padaryti tam tikrus „namų darbus“. Visų pirma tėvai gali pasidomėti nauja įstaiga, kartu su vaiku pasidaryti ekskursiją į ją dar iki rugsėjo pirmosios, jei tik tai įmanoma. Kai kuriose mokyklose būna galimybė ne tik susipažinti su mokyklos pastatu, bet ir pabendrauti su mokytojais – tai irgi gera galimybė padėti vaikui jaustis naujoje vietoje ramiau.

Verta pasidomėti, kokios yra mokyklos ar naujos klasės taisyklės, kokių priemonių reikėtų pasiruošti, ar bus reikalinga uniforma ir pan. Pirmą mokslo metų dieną verta pasistengti ir užtikrinti, kad vaikas nevėluotų, būtų pailsėjęs – tokie elementarūs dalykai mažina stresą. Jei yra galimybė per kokias nors veiklas susipažinti su būsimais klasės draugais dar iki naujų mokslo metų, verta paskatinti vaiką į jas įsitraukti.

Verta žinoti

Mokyklos pakeitimas dažniausiai kelia labai didelį stresą vaikams dėl to, kad tenka ieškoti naujų draugų. Integraciją palengvina būreliai ir panašios popamokinės veiklos. Tiesa, svarbu suprasti, kad kaip tėvams besinorėtų padėti, už vaikus jie nei susidraugauti su bendraamžiais, nei mokytis negali. Bet tėvai tikrai gali palengvinti atžalų adaptaciją išklausydami, palaikydami, padrąsindami ir paskatindami.

lsveikata.lt