Gyvenimo trukmė nebeilgėja
Kaip ra­šo „BBC News“, vi­du­ti­nės ti­kė­ti­nos gy­ve­ni­mo truk­mės pa­žan­ga Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je su­sto­jo pir­mą kar­tą nuo 1982 me­tų, kai pra­dė­ta skai­čiuo­ti. Na­cio­na­li­nės sta­tis­ti­kos tar­ny­bos 2015–2017 me­tų duo­me­ni­mis, mo­te­rų vi­du­ti­nė ti­kė­ti­na gy­ve­ni­mo truk­mė iš­li­ko 82,9, o vy­rų – 79,2 me­tų.

Kai kuriose Jungtinės Karalystės dalyse vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė net sumažėjo. Škotijoje ir Velse vyrams ir moterims ji sumažėjo daugiau nei mėnesį. Šiaurės Airijoje vyrai patyrė panašų nuosmukį. Moterų Šiaurės Airijoje ir Anglijoje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė išliko nepakitusi.

Tikimasi, kad šimtamečių vėl pagausės nuo 2019 metų.

Duomenys taip pat rodo, kad Jungtinė Karalystė atsilieka nuo tokių pirmaujančių vidutine tikėtina gyvenimo trukme šalių kaip Šveicarija, Japonija, Prancūzija, Nyderlandai, Ispanija ir Italija.

Iš šalių, su kuriomis Nacionalinė statistikos tarnyba lygino Jungtinę Karalystę, Šveicarijos vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra ilgiausia – 81,5 metų. Japonija pirmauja ilgiausia moterų vidutine tikėtina gyvenimo trukme – iki 87 metų.

Kaip pabrėžiama, Nacionalinė statistikos tarnyba neteikia tikslių prognozių, kas įvyks ateityje, kad nustatytų gyvenimo trukmę. Medicinos laimėjimų, pandemijų ir ateinančių 80 metų karų neįmanoma numatyti. Iš tikrųjų Nacionalinės statistikos tarnybos duomenys rodo mirtingumą Jungtinėje Karalystėje per pastaruosius trejus metus. O mirtingumo rodiklis yra realus – dėl to nereikia abejoti.

Nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė kasmet ilgėjo maždaug po du mėnesius, nes sumažėjo mirčių dėl rūkymo ar širdies problemų. Tačiau nuo 2011 metų ši tendencija sulėtėjo. Turbūt neįmanoma, kad kiekvienais metais padėtis nuolat gerėtų. Įtakos galėjo turėti šaltos žiemos ar sunkūs gripo sezonai. Tačiau niekas negali tvirtai pasakyti, kas nulėmė tokius pokyčius.

Per visą XX amžių Jungtinėje Karalystėje nuolat augo tikėtina gyvenimo trukmė, todėl padaugėjo gyventojų ir jie tapo vyresni. Tai buvo siejama su sveikesniu gyvenimo būdu dėl amžiaus, pavyzdžiui, sumažėjo rūkymo mastas, pagerėjo infekcinių ligų, taip pat tokių sutrikimų kaip širdies ligos gydymas.

Tačiau pastaraisiais metais pažanga sulėtėjo. Naujausiais duomenimis, yra pagrindo manyti, kad visai sustos.

Kaip skelbia Nacionalinė statistikos tarnyba, Jungtinėje Karalystėje 2015 – 2017 metų laikotarpiu, palyginti su ankstesniais metais, užfiksuota ypač daug mirčių. Tai sutapo su aršaus gripo sezonu ir mirčių gausa žiemą.

Žmonių, kurie yra 90 metų ar vyresni, vis dar daugėja, nes anksčiau daugelį dešimtmečių tikėtina gyvenimo trukmė ilgėjo. Šimtamečių skaičius 2016 – 2017 metais šiek tiek sumažėjo. Tai rodo buvus mažą gimstamumą Pirmojo pasaulinio karo metais. Tačiau tikimasi, kaip teigė Nacionalinė statistikos tarnyba, kad šimtamečių vėl pagausės nuo 2019 metų.

Parengė Milda KNIEŽAITĖ