Gydytojai turi kalbėtis su pacientais apie mirtį
Kaip pa­brė­žia­ma bri­tų Ka­ra­liš­ko­jo gy­dy­to­jų ko­le­džo pra­ne­ši­me, gy­dy­to­jai tu­ri la­biau įsi­trauk­ti į su­nkius po­kal­bius su mirš­tan­čiais pa­cien­tais, ir ne tik pa­sku­ti­nė­mis jų die­no­mis. Rei­kia kal­bė­tis su žmo­nė­mis, ku­rie ga­li mir­ti per at­ei­nan­čius 12 mė­ne­sių, yra nu­sil­pę ar ne­pa­gy­do­mai ser­ga, ir leis­ti jiems pa­tiems spręs­ti dėl bū­si­mos prie­žiū­ros.

Tačiau taip, anot pranešimo, retai pasitaiko, ir gydytojai turėtų būti aktyvesni. Taip pat rekomenduojama į pokalbius įtraukti šeimos narius, draugus ir globėjus.

„BBC News“ rašo, kad pranešime „Pokalbiai apie mirtį“ pateiktas pacientų, slaugytojų ir gydytojų požiūris, kaip reikėtų pradėti kalbėtis apie kieno nors gyvenimo pabaigą. Nors gydytojai teigia, kad tokio pobūdžio pokalbiai yra sudėtingi, pranešime pažymima, jog svarbu nevengti jų. Gydytojai visose sveikatos priežiūros srityse turėtų bendradarbiauti su pacientais, kurie nori pasikalbėti apie mirtį. Bet tokie pokalbiai neturėtų būti vienkartiniai.

Gydytojai turėtų bendradarbiauti su pacientais, kurie nori pasikalbėti apie mirtį, ir tie pokalbiai neturėtų vykti vieną kartą.

Kai Lindos Magistris vyras mirė nuo vėžio, ji įkūrė labdaros organizaciją „Good Grief Trust“. Moteris sakė, kad buvo šokiruota, kaip jos vyrui buvo pranešta, jog pabaiga jau arti.

„Tiesiog buvo pasakyta, kad liko gyventi kelios savaitės, ir tai padaryta, deja, nepaisant jokio privatumo. Prie lovos buvo penki žmonės, pranešimų gavikliai netilo – viskas vyko labai chaotiškai. Jam ta akimirka buvo tikrai svarbi, ir tai turėjo būti padaryta kur kas jautriau“, – kalbėjo našlė.

Skurdžiausia mirtis

Apskaičiuota, kad kas trečias suaugęs žmogus, paguldytas į ligoninę dėl sunkios ligos ar sužalojimų, ir 80 proc. ligonių, prižiūrimų namie, gyvena paskutinius gyvenimo metus.

Anot Vyriausiosios medicinos tarybos, pacientams turėtų būti pranešama apie artėjančią gyvenimo pabaigą tokiais atvejais: jei jie mirs kitais metais; serga progresuojančia, nepagydoma liga; turi daugiau negalavimų ir yra nusilpę; serga ligomis, kurios gali sukelti mirtį, jei staiga būklė pablogėtų; gyvybei pavojus gresia dėl ūmios būklės, sukeltos staigių katastrofiškų įvykių.

Tačiau tik ketvirtadaliui šių kategorijų pacientų, kaip teigiama pranešime, suteikiama galimybė aptarti savo gyvenimo pabaigą su gydytoju. Dar mažiau tikėtina tokia galimybė pacientams, kurie serga širdies nepakankamumu, demencija ir yra nusilpę.

Beveik pusė visų mirčių Anglijoje ištinka ligoninėse, ir 25 proc. žmonių, mirusių ten, buvo išgulėję daugiau kaip mėnesį. Tačiau apklausos rodo, kad ligoninėse gyvenimo pabaiga skurdžiausia.

Nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos

Ką turėtų daryti gydytojai? Pirmiausia reikėtų paklausti pacientų, ar jie norėtų pasikalbėti ir kokios informacijos norėtų gauti. Visi sveikatos priežiūros specialistai, gydantys ligonius, sergančius lėtinėmis ar nepagydomomis ligomis, turėtų padėti planuoti jų priežiūrą.

Derėtų pradėti pokalbį apie ateitį bet kuriuo atveju – nedarant jokių išvadų. Būtina vartoti tinkamą kalbą su pacientais ir jų šeimomis ir įtraukti visus susijusius žmones. Pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys, kad jaunesni gydytojai neturi pakankamai praktinės patirties kalbėtis apie mirtį su tikrais pacientais.

Artinantis gyvenimo saulėlydžiui apie jį derėtų kalbėtis su medikais."Lietuvos žinių" archyvo (Oresto Gurevičiaus) nuotrauka

Dr. Victoria Tzortziou Brown iš Karališkojo gydytojų koledžo sakė, kad pacientai turėtų jaustis užtikrinti, jog bendrosios praktikos gydytojai labai gerai parengti tokiems jautriems pokalbiams su jais ir jų šeimomis.

„Visų santykių tarp bendrosios praktikos gydytojų ir pacientų pagrindas yra geras bendravimas, – patikino dr. V. Tzortziou Brown. – Mums skirtas unikalus vaidmuo rūpintis pacientais nuo gimimo iki gyvenimo pabaigos. Džiaugiamės, kad pranešime tai pabrėžiama, ir tikimės, kad tai padės gydytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams kalbėtis šiais svarbiais klausimais.“

Aiškūs pokalbiai

Prof. Andrew Goddard'as, Karališkojo gydytojų koledžo Londone prezidentas, pažymėjo: „Kalbama ne tik apie paliatyviąją priežiūrą paskutinėmis dienomis, bet ir apie nuolatinius pokalbius daug anksčiau, kai tik paskelbiama galutinė diagnozė.“

Buvusi Karališkojo gydytojų koledžo prezidentė prof. Dame Jane Dacre sakė: „Pacientai vertina aiškius pokalbius apie gyvenimo pabaigą. Jie padeda. Nors šie pokalbiai sunkūs, turime būti labiau pasirengę į juos įsitraukti.“

Parengė Milda KNIEŽAITĖ