Gimdymas – kūrybinis procesas, o ne improvizacijų šou
„Da­bar­ti­nė gim­dy­vė – są­mo­nin­ga, ap­sis­kai­čiu­si, per so­cia­li­nius tink­lus su­rin­ku­si pa­tir­tis iš jau pa­gim­džiu­sių­jų. Vargs­ta tie me­di­kai, ku­rie prie to ne­pri­si­tai­ko, už­sis­py­rę įro­di­nė­ja sa­vo tei­su­mą vi­so­se gim­dy­mo pa­gal­bos si­tua­ci­jo­se. Me­nas – su­de­rin­ti me­di­kams pri­va­lo­mas gy­dy­mo ir diag­nos­ti­kos me­to­di­kas su šei­mų pa­tei­kia­mais (kar­tais net raš­tu!) lū­kes­čiais“, – sa­ko Res­pub­li­ki­nės Kau­no li­go­ni­nės Aku­še­ri­jos ir gi­ne­ko­lo­gi­jos kli­ni­kos „Krikš­čio­niš­kie­ji gim­dy­mo na­mai“ va­do­vas gy­dy­to­jas Vir­gi­li­jus Ru­dzins­kas (59 m.).

– Turite ilgametę darbo patirtį. Pastebėjote, kuo išsiskiria šiuolaikinės gimdyvės?

– Apie tai rimtai susimąsčiau, kai viena mūsų ilgametė darbuotoja akušerė pareiškė norą išeiti į užtarnautą poilsį motyvuodama tuo, kad nebesupranta dabartinių gimdyvių ir jų poreikių. Skirtumas tarp dabartinės gimdymo pagalbos ir buvusios prieš kelis dešimtmečius – milžiniškas. Dabartinė gimdyvė – sąmoninga, apsiskaičiusi, per socialinius tinklus surinkusi patirtis iš jau pagimdžiusiųjų. Vargsta tie medikai, kurie prie to neprisitaiko, užsispyrę įrodinėja savo teisumą visose gimdymo pagalbos situacijose. Taip gimsta konfliktai, abiejų pusių nepasitenkinimas. Menas – suderinti medikams privalomas gydymo ir diagnostikos metodikas su šeimų pateikiamais (kartais net raštu) lūkesčiais. Kitas iššūkis – akušerės, įpratusios bendrauti tiesiogiai su gimdyvėmis, turi prisitaikyti prie aktyvaus vyrų ir dulų dalyvavimo gimdymuose. O kur dar pareiga laikytis metodikų nustatytos gimdymo priežiūros tvarkos, laiku pasitelkti gydytojo pagalbą patologinių gimdymų atvejais. Gimdymas tampa lyg kvarteto ar kvinteto (gydytojo įsikišimo atveju) atliekamu muzikiniu kūriniu. Suklysti čia negalima...

– Kaip reaguojate išvydęs būsimosios mamos raštu pateiktą gimdymo viziją?

– Iš pradžių tai buvo neįprasta. Kita vertus, visai naudinga, kai žinai, ko žmogus iš medikų tikisi. Kitą kartą tie lūkesčiai gana standartiniai, bet yra originaliai išdėstančių viziją. Bet tada mes irgi turėtume panašų raštą, kur paaiškinta, kokios žaidimo taisyklės yra ligoninėje. Gimdymas – ne improvizacijų šou, tai yra tam tikri dėsningumai, nuo kurių stengiamės nenukrypti, vadovaujamės įrodymais pagrįsta medicina. Visgi jei neuždegsi žvakių ar smilkalų ant palangės nepadėsi, ko nors fatališko neatsitiks, bet jei laiku nepadarysi cezario pjūvio ar kitos intervencijos, visos pusės bus nepatenkintos. Be abejo, kalbu daugiau ironizuodamas. Tačiau realybė tokia, kad gimdyvė ištikus skausmingiems sąrėmiams ar kitiems nepatogumams greitai pamiršta rožinį planą ir prašo gydytojų nuskausminti gimdymą. Gaila, bet nuskausmintų gimdymų poreikis didėja, šiuolaikinė moteris ne visada pasinaudoja fizinio poveikio, vandens procedūrų teikiamais privalumais.

– Kiek įtakos gimdymui turi emocinis moters pasirengimas?

– Emocijos, baimės, kurios nenugalėtos, turi įtakos gimdymo eigai. Kai gimdyvė atvažiuoja į nežinomą aplinką, ją pasitinka nepažįstami veidai ir gimdymas, kuris vyko sklandžiai, gali kelioms valandoms sustoti. To negalima ignoruoti. Todėl labai svarbi edukacija: rengiame paskaitas, seminarus, atvirų durų dienas. Dirbant tinkama linkme laimi visi. Džiaugsmas, kada viskas vyksta sklandžiai, patrigubėja, nes jį patiria visi gimdymo dalyviai – dula, vyras, medikai. Beje, kalbant apie pacienčių išprusimą, pačiam yra tekę susidurti su štai tokiu atveju. Diskutuojant apie alternatyvų metodą – gimdymą vandenyje medikams atrodė, kad tokiam gimdymui besiruošiančiai gimdyvei tai nerekomenduotina dėl infekcijos pavojaus. Tuomet nėščioji, pasiruošusi būtinai gimdyti tokiu būdu, atnešė pluoštą mokslinių straipsnių, kuriuos perskaitė anksčiau nei mes, medikai. Taigi mes vienas kitą mokome. Reikia pripažinti, kad gal kai ko ir nežinome. Juolab kai judėjimas už natūralų gimdymą šalyje yra gana stiprus, jam veikiant įteisinti ir gimdymai namuose.

– Jūsų nuomone, gimdymų namuose įteisinimas – žingsnis į priekį?

– Jei sužinočiau, kad kažkuri pas mus dirbanti akušerė yra pasirengusi ir nori pradėti tokią veiklą, nedelsdamas pradėčiau rūpintis licencija mūsų gimdymo namams. Žinau, kad dar reikia tobulinti gimdymui namuose patvirtintą tvarką, bet tai yra nauja, tai vyksta kitose šalyse, tad neabejoju, kad praktika skinsis kelią ir pas mus. Aišku, kyla natūralūs klausimai – kokios bus ekonominės paskatos ligoninei ar gimdymo namams. Kol kas visi akcentuoja tik atsakomybę, biurokratinius reikalavimus, kurie, manau, ateityje visoms pusėms turėtų švelnėti.

– Esama įsitikinimo, kad akušerija-ginekologija – daugiau moteriška profesija. Teko susidurti su tokiais stereotipais? Kuo jus patraukė ši sritis?

– Rinktis dabartinę specialybę paskatino studijų praktika vieno tolimo rajono ligoninėje. Man, baigusiam ketvirto kurso studijas, buvo leista dirbti greitosios pagalbos tarnyboje, dalyvauti atvežtų ligonių operacijose ir gimdymuose. Padarė įspūdį ten dirbęs gimdymo skyriaus vedėjas – savo profesijos profesionalas. Mūsų įstaigoje gimdymo pagalbą teikia daug labai talentingų moterų, savo ruožtu ginekologinėje chirurgijoje dominuoja vyrai, nors, aišku, visada yra išimčių. Talentas nepriklauso nuo lyties.

– Vadovauti klinikai, kur didžioji dalis kolegų ir visos pacientės moterys – didelis iššūkis?

– Nedaug kas man pavydi vadovo pareigų (šypsosi). Jei rimtai, „Krikščioniškųjų gimdymo namų“ komandoje dirba visas pulkas talentingų kolegų, kurie ir formuoja įstaigos veidą. Kalbant apie kasdienį mūsų darbą – kolegos skundžiasi, kad lieka vis mažiau laiko bendravimui su pacientėmis, laiką „suryja“ popierizmas. Esame gąsdinami, kad greta šiuo metu nepatikimai veikiančios medicininių duomenų kaupimo sistemos turėsime gimdyvių ir naujagimių duomenis kaupti dar vienoje duomenų bazėje. Kompiuteriai tampa ne padėjėjais, bet begalės formalumų pildymo įrankiais...

Dosjė

1985–88 m. – gydytojas akušeris-ginekologas Marijampolės ligoninėje.

1988–94 m. – Perinatologijos laboratorijos mokslinis bendradarbis ir asistentas KMI akušerijos– ginekologijos katedroje.

Nuo 1994 m. – gydytojas akušeris-ginekologas Kauno m. I gimdymo namuose (dabartiniai Krikščioniškieji gimdymo namai), nuo 1998 m. pavaduotojas gydymo reikalams, nuo 2015 m. –RKL klinikos „Krikščioniškieji gimdymo namai“ vadovas.

Vienas iš Lietuvos Šeimo Centro kūrėjų (1990). Tarptautinių projektų, susijusių su judėjimu „Už gyvybę“, šeimos planavimu vadovas. Lektorius ir dalyvis minėtos tematikos kongresuose ir seminaruose Lenkijoje, Ukrainoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Olandijoje, Italijoje, JAV. Buvęs ilgametis Lietuvos Bioetikos komiteto (vėliau Kolegijos) narys.