Gal... braziliško užpakaliuko?
Kim Kar­das­hian, Je­ni­fer Lo­pez, Nic­ky Mi­naj – be­ne įspū­din­giau­sius sėd­me­nis tu­rin­čios gar­se­ny­bės, pri­ver­čian­čios ir lie­tu­ves į fi­gū­ros ap­va­lu­mus pa­žvelg­ti iš nau­jo. Kaip kei­tė­si mo­te­riš­kų ap­va­lu­mų ten­den­ci­jos pa­sau­ly­je, kas pa­trauk­lu šian­dien, pa­sa­ko­ja gar­sus li­ba­nie­čių kil­mės plas­ti­kos chi­rur­gas Said Wa­lid Ghas­san, me­di­ci­nos stu­di­jas bai­gęs Lie­tu­vo­je ir dau­giau nei de­šimt­me­tį mo­te­rų sva­jo­nes pil­dan­tis Bra­zi­li­jo­je.

Mados keičiasi kas dešimtmetį

Kalbėdamas apie moteriškų formų mados tendencijas „braziliškų užpakaliukų“ meistru vadinamas plastikos chirurgas teigia, kad bėgantys dešimtmečiai, karai, pasaulinio lygio top modeliai, socialiniai tinklai pasaulyje formavo požiūrį į grožį.

S.W.Ghassan pasakoja, kad užpakaliukų madų tendencijos kinta kas dešimtmetį: 1910 m. buvo populiarios didelės ir apvalios moteriškos formos, 1920-aisiais žavėtasi labiau vyriško stiliaus sėdmenimis, o štai 1930 m. iš kariuomenės sugrįžę vyrai vėl ėmė žvalgytis į apvalumus.

„Neretai pacientes tenka atkalbinėti nuo operacijų. Sąžiningi plastikos chirurgai atsisakys atlikti operacijas, jei tai bus akivaizdžiai neproporcinga, ar tai neatitiks paties gydytojo požiūrio, kas yra gražu“, – sako plastikos chirurgas Said Walid Ghassan, Brazilijoje dailinantis moterims užpakaliukus.

„Apvalios formos psichologiškai siunčia signalus, kad tokios moterys sveikos ir vaisingos, pasiruošusios sėkmingai išnešioti bei pagimdyti vaikų. Iš kariuomenės sugrįžę vyrai pasiilgo moterų, troško pratęsti giminę“, –gamtos dėsningumus aiškina gydytojas ir pastebi, kad 1950 m. moterys siekė dar labiau išryškinti siluetą. O 1970-aisiais išpopuliarėjus kūno rengybai, moterys norėjo būti sportiškos. 1990 m. supermodeliai Naomi Campbell ir Cindy Crawford formavo grožio standartą. Šiandien pasaulis seka paskui Jenifer Lopez, Kim Kardashian – siekiama kuo aštresnių ir didesnių gabaritų.

„Socialiniuose tinkluose garsios moterys keičiasi nuotraukomis, atvirai puikuojasi išpuoselėtu kūnu. Jas seka, ir tokiomis pačiomis siekia būti tūkstančiai kitų moterų. „Instagram“ ir „Facebook“ suklestėjimas apskirtai padarė didžiulę įtaką moterų grožio standartams. Dabar visos konkuruoja, nori būti vienos už kitas gražesnes“, – sako S.W.Ghassan.

Augina riebalus

1910 m. buvo populiarios didelės ir apvalios moteriškos formos, 1920-aisiais žavėtasi labiau vyriško stiliaus sėdmenimis, o štai 1930 m. iš kariuomenės sugrįžę vyrai vėl ėmė žvalgytis į apvalumus.

Šiuolaikinės moterys, siekiančios kuo didesnių formų, vis dažniau kreipiasi į plastikos chirurgus, kad šie dirbtinai suformuluotų apvalumus. Vis dėlto tokį siekį specialistai vertina skeptiškai ir pabrėžia, kad sėkmingą estetinį vaizdą lemia ne dydis, o sveika proporcija.

Paklaustas, kokiu būdu suformuojama užpakaliuko forma, S.W.Ghassan aiškina, kad dažniausiai riebalai nusiurbiami iš kitų kūno dalių, kuriose yra jų perteklius, ir „įsodinami“ į sėdmenis.

„Neišmetame nusiurbtų žmogaus kūno riebalų, visada randame, kaip juos panaudoti. Riebalai plastikos chirurgo rankose įgyja aukso vertę“, – šypsosi S.W.Ghassan ir pasakoja, kad moterys neretai prieš operaciją specialiai augina riebaliukus, be saiko valgydamos šokoladinį kremą.

Lieknų moterų, kurios neturi perteklinių riebalų ir negalima jų įsodinti į sėdmenis, plastikos chirurgai ant ledo nepalieka – tokioms siūlomi implantai, kurie duoda ne mažiau stulbinamą rezultatą, tačiau visuomet įspėja neperlenkti lazdos.

Pasak specialisto, atliekant operaciją svarbiausia įvertinti pacientės kaulų formą, raumenų stambumą, odos kokybę ir riebalinę dalį. Tiesa, naujuoju užpakaliuku pasidžiaugti galima bus ne iškart – sėkmės atveju iki pusmečio mėnesio trunkantis sveikimo procesas gali pailgėti ir iki kelerių metų.

Be to, nusprendusioms pasidailinti sėdmenis teks išmokti ir naujų įgūdžių – miegoti ant pilvo ir net tuštintis.

„Sėdėti iškart po operacijos negalima, bet tai nereiškia, kad negalima naudotis tualetu – moterys išmokomos, kaip tai daryti. Tris keturias savaites pacientėms siūlau nemiegoti ant nugaros, o jei, tarkime, jai buvo padaryta operacija ir pilvo srityje, išmokome, kaip nepažeisti tų vietų. Po operacijos įdedu dreną, todėl pacientės savaitę kitą turi pabūti namie, mažiau judėti, kad nesukeltų kraujavimo“, – apie pooperacinius iššūkius kalba chirurgas.

Lietuvės slapstosi

Brazilijoje dirbantis plastikos chirurgas sako, kad užpakaliukus drąsiai dailina ir tuo didžiuojasi amerikietės, rusės iš Europos šalių kaip drąsesnes išskiria danes. Kitos gi europietės, įskaitant ir lietuves, – santūresnės: ypač didelių užpakaliukų nepageidauja, joms svarbiausia sąlyga – nuslėpti, kad tai – plastikos chirurgo darbas.

„Brazilijoje žmonės karšto būdo, jų tradiciniai šokiai, įgimti apvalumai tarsi įpareigoja išlaikyti geras formas, todėl ten ypač klesti patrauklaus kūno kultas, moterys masiškai dailina užpakaliukus ir tuo didžiuojasi. Joms malonu pasipuikuoti ir pačiu kūnu ir tuo, kad gali sau leisti grožio procedūras. Moterys nori didelių, išraiškingų formų. Padailinti užpakaliuką joms – panašiai, kaip nueiti į kirpyklą ir po to pranešti draugėms“, – pasakoja S.W.Ghassan ir stebisi Europos moterų, kurios stengiasi nuslėpti, kad yra gulėjusios ant plastikos chirurgo operacinio stalo, kuklumu.

Implantai ir kirpykloje

S.W.Ghassan pastebi, kad šiuo metu randasi vis daugiau plastikos chirurgo paslaugas siūlančių „specialistų“, kurie neturi nei medicinos išsilavinimo, nei žinių.

Braziliškų užpakaliukų specialistas pasakoja neseniai atlikęs itin sudėtingą rekonstrukcinę krūtų operaciją. Mat moteris jas bandė pasitobulinti tiesiog... kirpykloje.

„Moteriai po plaukų kirpimo pasiūlė ir papildomą paslaugėlę – tiesiog kirpėjo kėdėje atlikti krūtų didinimo procedūrą. Greitai kažko sušvirkštė. Žinoma, krūtinė supūliavo, moteris turėjo didelių problemų. O norėjo pataupyti – procedūra kirpykloje kainavo apie penkis šimtus eurų“, – patirtimi dalijasi S.W.Ghassan.

Komentaras

Psichiatras, psichoterapeutas Olegas Lapinas:

– Lietuvoje yra kita ideologija nei užsienyje, ar juo labiau Amerikoje. Pas mus puoselėjamos kitokios vertybės. Mes akcentuojame darbštumą, sąžiningumą, protą, o grožis niekada nebuvo garsiai išsakomas, tarytum paslėptas. Apie jį kalbame pusbalsiu, pašnibždom į ausį – „koks gražus vyras“. Vyrus vertiname sakydami „rimtas“, „protingas“, bet jokiu būdu ne gražus.

Pas mus viešai grožis net niekinamas, apie jį kalbame su ironija – tarkime, gražią moterį palydi komentarai „grožis dar ne viskas“, „kur eini, gražuole“ su neigiama reikšme.

Apskritai grožio siekiamybes pas mus lydi paniekinamoji leksika: papai, blondinė – sulyginama su karve.

Amerikoje grožis vertinamas atvirai – drąsiai ieškoma gražaus jaunikio, nebūtinai akcentuojant, kad vyras rimtas ar protingas.