Ežerais mėgausis be trukdžių
Za­ra­sų ra­jo­ne prie Luo­džio eže­ro esan­ti Sa­ba­lun­kų sto­vyk­la­vie­tė ki­tų me­tų va­sa­rą taps pir­mą­ja Lie­tu­vo­je ne­įga­lių žmo­nių po­rei­kiams vi­siš­kai pri­tai­ky­ta mau­dy­nių vie­ta. Ne­įga­lie­ji tu­rės ga­li­my­bę be var­go pa­tek­ti ir į poil­sia­vie­tę prie Mo­lė­tų mies­to Pa­sto­vio eže­ro bei plau­kio­ti ar mau­dy­tis eže­re.

Judėjimo negalią turintiems žmonėms mūsų šalyje be pagalbininko iki šiol nebuvo jokių galimybių ne tik išsimaudyti Lietuvos ežeruose, bet ir privažiuoti prie vandens telkinių. Tačiau netrukus jiems bus pritaikytos dvi poilsio gamtoje oazės. Europos Sąjungos lėšomis neįgaliesiems bus įrengti patogūs privažiuojamieji keliai prie ežerų, jiems bus nesunku įlipti į vandenį. Taip pat bus parūpinta neįgaliesiems skirtų vandens vežimėlių bei valčių.

Neįgaliems žmonėms skirtų poilsio vietų pritaikymas – ES finansinių fondų finansuojamo tarptautinio ekologinio turizmo projekto, į kurį įsitraukė Lietuva drauge su kaimyne Latvija, dalis. Šiame 618 tūkst. eurų vertės projekte dalyvaujančios Molėtų rajono savivaldybė, Latvijos Preilių miesto savivaldybė ir Sartų bei Gražutės regioninių parkų direkcija pasirengusios pasirūpinti judėjimo negalios žmonių poreikiais bei sudaryti jiems sąlygas savarankiškai ir oriai poilsiauti gamtoje.

„Neįgaliųjų poilsiu pradėjome rūpintis prieš penkerius metus“, – „Lietuvos žinioms“ pasakojo Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos projekto vadovas Vytautas Eidėjus. Prie Luodžio ežero esanti Sabalankų stovyklavietė kol kas vienintelė šalyje jau sutvarkyta taip, kad neįgalieji vežimėliais lengvai įvažiuotų ne tik į poilsiavietę, bet ir prie pat ežero. Jiems pritaikyta ir poilsiavietėje esanti pavėsinė, ir laužavietė. Iki kitos vasaros neįgaliesiems skirta infrastruktūra bus dar patobulinta: gerokai pailgintas į ežerą jau nutiestas lieptas, ant jo įrengti neįgaliesiems būtini turėklai, taip pat bus perkamas specialus neįgaliems žmonėms skirtas vandens vežimėlis.

„Rengdami šią stovyklavietę, daug bendravome su Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovais“, – sakė V. Eidėjus. Atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius ir tenkinant jų galimybes, pradėta kurti būtent jiems skirta stovyklavietė. Projekto vadovas pasakojo, kad šioje stovyklavietėje judėjimo negalią turintieji noriai organizuoja sąskrydžius, ilsisi. Ekologinio turizmo plėtrai Sartų ir Gražutės regioninio parkų direkcijai skirta 70 tūkst. eurų.

Molėtų rajono savivaldybė už ekologiniam turizmui skirtas lėšas ketina įsigyti tris judėjimo negalią turintiems žmonėms skirtus vėžimėlius, pritaikytus įvažiuoti į ežerą, valtį neįgaliesiems plukdyti ir pastatyti jiems skirtas persirengimo, prausimosi patalpas. Tame pastate būtų laikomi ir neįgaliųjų paplūdimo vežimėliai. Iš ES fondų šioms reikmėms Molėtų rajono savivaldybei skirta 74 tūkst. eurų, o ji pati skyrė dar 13 tūkst. eurų. Abi poilsiavietės, ir prie Luodžio, ir prie Pastovio ežero, neįgaliesiems bus pritaikytos 2019-ųjų vasarą.