Emocijoms valdyti išbandykite nusiraminimo kėdutę
Maž­daug nuo dve­jų me­tų vai­ko pyk­čiui ir įsis­mar­ka­vu­sioms emo­ci­joms val­dy­ti ga­li­te pa­si­telk­ti me­to­dą, ku­rį vie­ni va­di­na per­trau­kė­le, o ki­ti nu­si­ra­mi­ni­mo kė­du­te. Pa­ta­ria gy­dy­to­ja psi­cho­te­ra­peu­tė, vai­kų ir pa­aug­lių psi­chia­trė Da­lia Mic­ke­vi­čiū­tė:

Daugelio dalykų – vaikščioti, kalbėti, skaityti, rašyti – vaikai išmoksta palaipsniui. Panašiai reikia išmokti ir valdyti savo emocijas. Naujagimis verkia, kai alkanas, jam nepatogu, yra pervargęs ir dar dėl begalės priežasčių, nes kitaip nemoka pranešti apie savo būseną. Augdami palengva išmokstame pakentėti, kai jaučiamės ne itin patogiai, ieškome, kaip galėtume šį nepatogumą pašalinti, išmokstame apie tai kalbėti tinkamais žodžiais.

Dalia Mickevičiūtė. / Asmeninio archyvo nuotrauka

Kuo mažiau dirgiklių

Lygiai taip pat, kaip padedame vaikams išmokti rašyti, reikia juos pamokyti ir tvarkytis su itin stipriomis emocijomis. Tam gali padėti būdas, vadinamas pertraukėle. Jos metu vaikui, patiriančiam labai stiprias emocijas (jei smarkiai pyksta, todėl verkia, galbūt nugriuvo ant žemės ir spardosi), suteikiama galimybė aprimti. Vaikas pasodinamas ant kėdutės (tinka laiptai, jei šeima gyvena nuosavame name), gali būti pastatytas į kampą (tai dažnai darydavo mūsų tėvai ir seneliai) arba nuvestas į kitą kambarį.

Reikėtų, kad aplinka būtų kuo ramesnė, turinti kuo mažiau dirgiklių, pavyzdžiui, nebūtų žaislų. Vaikas šioje vietoje pabūna arba jam padedama pabūti (tai yra jis laikomas ant rankų ar apkabinus) tiek minučių, kiek jam metų. Pertraukėlės tikslas – ne nubausti vaiką už netinkamą elgesį, bet padėti jam nurimti. Galima vaikui paaiškinti, kad dabar reikės pasėdėti ar pastovėti (pagulėti atskirame kambaryje ant lovos) tol, kol aprims, o kai aprims, vėl galės eiti žaisti. Gali prireikti vaiką visą laiką laikyti apkabinus, tačiau net ir tokiu atveju pertraukėlė yra naudinga, nes nors šiek tiek padeda aprimti emocijoms.

Mažesniems vaikams sunkiau suprasti, ko iš jų norima, todėl mažiukus geriau raminti apkabinus ir kurį laiką ramiai pasėdint.

Papildoma minutė

Jeigu vaikas labai pyksta, jis gali visos pertraukėlės metu verkti ir rėkti, gali muštis – tokiu atveju ramiai kartu su juo pabūkite ir paaiškinkite, kad jam reikia nurimti. Kai jis nors kelioms sekundėms nutils, pagirkite, kad jam puikiai sekasi būti ramesniam. Jei baigiasi pertraukėlei skirtas laikas, o vaikas vis tiek nenurimo, galima laiką pratęsti minute, bet ne ilgiau.

Po pertraukėlės nereikėtų daug kalbėti apie tai, ką vaikas netinkamo buvo padaręs. Geriau pasiūlyti jam kokią nors veiklą arba eiti kartu pažaisti, apkabinti jį, priglausti, taip parodyti, kad jums patinka, kai vaikas yra aprimęs.

Pertraukėlė gali būti taikoma maždaug nuo dvejų metų, mažesniems vaikams sunkiau suprasti, ko iš jų norima ir kiek laiko trunka tos 1 ar 2 minutės, todėl mažiukus geriau raminti apkabinus ir kurį laiką ramiai pasėdint.