Ciniškas chirurgas. O, gamta, tu stebuklų motina!
Kaž­kaip keis­ta, kad di­džiau­si AU­TIZ­MO eks­per­tai yra ne vai­kų psi­chia­trai ir psi­cho­lo­gai, ne pe­da­go­gai, ne me­di­kai ir net ne au­tiz­mo spek­trą (ASD) tu­rin­čių vai­kų tė­vai, o ho­meo­pa­tai, na­tū­ro­pa­tai ir pre­ten­den­tas (pa­me­na­te to­kį se­ria­lą, kur bi­čas vie­ną die­ną ga­lė­jo bū­ti dak­ta­ru, ki­tą ap­lin­ko­sau­gi­nin­ku, tre­čią vers­li­nin­ku?).

Labai džiaugiuosi, kad jie skaito mano įrašus ir mokosi naujų žodžių, pavyzdžiui, DE-NIA-LIZ-MAS. Tik dar nesuprato kokiame kontekste jis vartojamas. Teigti, kad gydytojai yra denialistai yra absoliutus OKSIMORONAS (check it )

Kodėl?Denializmas tai atsisakymas pripažinti VISUOTINAI priimtas teorijas, teisę, faktus ir įrodymus[1].

Įdomu, nuo kada klasikinė medicina, pseudomokslininkų dar pravardžiuojama alopatine, liko už borto?

Denialistams faktų reikia tik tam, kad galėtų juos neigti, manais jie užverčia Coldwell, Handley, Wakefield ereziniais paistalais.

Penki banginiai ant kurių laikosi denializmas:

1. Konspiracijos teorijos[2]. BigFarma, vyriausybės susitarimas, medikų susitarimai, PSO susitarimai, žmonių populiacijos reguliavimas, nanochipai, etc.

2. ant torto (cherry picking)[2]. Tai yra pavienių straipsnių, kurie nors kiek prieštarauja vyraujančiai nuomonei, rinkimas. Kaip pvz., mitologinis A. Wakefield epas, suklastotų duomenų legenda apie 12 vaikų, juodvarniais tapusių po MMR skiepo. Lancet, šiaip gerbiamas žurnalas, pasimovė ir išpausdino šį straipsnį. Vėliau situaciją bandė taisyti, bet buvo per vėlu. Panašiai ir J. Benveniste vandens atminties įrodymas Nature žurnale [3].

3. Fake ekspertai. Coldwell ir Handley, kuriuos vos ne mintinai cituoja kiekvienas save gerbiantis antivaxeris. Coldwell nuo 8 metų, apdovanotas Dievo galiomis, gydo vėžį [4]. Apie jo išsilavinimą žinoma nedaug, išskyrus tai, kad nusipirko diplomą Columbia state universitete, garsiai nuskambėjusioje diplomų kepykloje. Šis universitetas dėl tos pačios priežasties 1998 uždarytas[5]. Turi kliniką, kur toliau kabindamas makaronus lobsta iš sergančiųjų vėžiu. Kuria ir platina video apie konspiracijas. Apie antrąjį žinau tik tiek, kad tyliai rašo knygutes kaip sunkieji metalai, aliuminis, gyvi virusai ir dar ten kažkas sukelia autizmą. Dar turi kliniką, kur čiulpia pinigus iš ASD sutrikimų turinčių vaikų tėvų.

4. Pateiktų įrodymų ignoravimas, reikalaujant atsakyti į sekančius klausimus[2]. Čia toks savotiškas whataboutizmas.

5. Kitos loginės klaidos, klaidingos analogijos, dėmesio atitraukimas nuo diskutuojamo objekto arba atsakymas į oponento neužduotą klausimą, sudarant įspūdį, kad paneigtas visas argumentas. Angliškoje literatūroje tai vadinama red herring[7] (raudona silkė) arba straw man (kaliausė)[6].

Denialistų motyvai gali būti įvairūs:• asmeninė finansinė nauda alternatyvios medicinos klinikai, „gydymo“ metodui, gyvenimo būdo koregavimui ir aišku žirniukams – viskas ne už ačiū.• psichologiniai aspektai, kai žinių spragas, tarsi vata kiaurus langus žiemą, užsikamšai sau patogiom pseudomokslinėm teorijom, susikurdamas, aiškų, šiltą, bet nelabai patogų, tvankų pasaulėlį. Jei kas pabando įleisti šviežio oro atlupdamas prikepusias orlaides, prarandi saugumo jausmą, nes esi girdėjęs kaip kažkas kažkada iškrito per „fortkę“.

1.https://m.phys.org/news/2015–06-countering-science-denial.html

2.https://academic.oup.com/eurpub/article/19/1/2/463780

3.www.nature.com/news/2004/041004/full/news041004–19.html

4.https://rationalwiki.org/wiki/Leonard_Coldwell

5.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Columbia_State_University

6.https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iaudin%C4%97_baidykl%C4%97

7.https://en.m.wikipedia.org/wiki/Red_herring

Įrašas pirmą kartą viešintas 2018 m https://ciniskasch.wordpress.com/