Bažnytinei santuokai pasirengti – penki mėnesiai
Nu­spren­du­sie­ji tuo­ktis baž­ny­čio­je nuo šių me­tų sau­sio į ku­ni­gą pri­va­lo kreip­tis ne vė­liau kaip prieš pen­kis mė­ne­sius. Anks­čiau apie šį spren­di­mą pa­kak­da­vo pra­neš­ti prieš tris mė­ne­sius.

Praėjusiais metais Lietuvoje sudaryta 21 970 santuokų, iš kurių daugiau nei ketvirtadalis – 5867 – bažnytinės. Vyskupijų šeimos centrų vadovai pažymi, kad per pokalbius su sužadėtiniais paprastai tenka išgirsti, jog vietos vestuvių pokyliui pradedama ieškoti, fotografų paslaugos užsakomos, vestuvinės suknelės pasirenkamos kone prieš metus, o pasirengti bažnytinei santuokai norima kuo skubiau.

„Pasirengimas santuokai – atsakingas procesas, kai negali būti skubos, tad nuo šių metų pradžios registracijos bažnytinei santuokai terminas Lietuvos Vyskupų Konferencijos sprendimu yra pailgintas“, – „Lietuvos žinioms“ teigė Kauno arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Kristina Lenkuvienė.

Pritrūkdavo laiko

Rengti poras bažnytinei santuokai Lietuvoje pradėta prieš 30 metų. Pirmas šią iniciatyvą parodė Lietuvos „Caritas“, o jau po kelerių metų to ėmėsi vyskupijų šeimos centrai. Anot J. K. Lenkuvienės, iš pradžių būsimieji sutuoktiniai klausydavosi paskaitų, kurias skaitė įvairių sričių specialistai – dvasininkai, gydytojai, teisininkai, psichologai. Vėliau ėmė aiškėti, kad daugiau naudos teikia kursai, kuriuose vyksta vienas kito pažinimo procesas, aptariami tikėjimo klausimai.

„Dabar Kauno arkivyskupijos būsimuosius sutuoktinius rengia įvairią gyvenimo patirtį turinčios sutuoktinių poros, kurias šiam darbui yra paruošęs mūsų šeimos centras“, – pasakojo J. K. Lenkuvienė. Arkivyskupijoje savanoriauja 50 specialius kursus išėjusių sutuoktinių porų, jos kasmet santuokai parengia iki 400 sužadėtinių porų. Kauno arkivyskupijoje tuo užsiima ir Suaugusiųjų katechezės tarnyba, santuokai parengianti apie 600 porų.

„Kai pasirengimo santuokai terminas buvo trys mėnesiai, sužadėtiniai neretai sakydavo, kad ateiti į vieną ar kitą užsiėmimą jiems nebelieka laiko, o tai keldavo įtampą. Dabar, penkis mėnesius rengiantis bažnytinei santuokai, rasti laiko užsiėmimams bus lengviau“, – dėstė J. K. Lenkuvienė.

Ji akcentavo, jog terminą prašyta pailginti ir dėl to, kad besirengiantieji santuokai neretai būna nepriėmę Sutvirtinimo sakramento, būtino gaunant Santuokos sakramentą. „Tai irgi keldavo sąmyšį, nes sužadėtiniai dažniausiai tuo pačiu metu rengdavosi ir Sutvirtinimo, ir Santuokos sakramentui“, – aiškino J. K. Lenkuvienė.

Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius Domininkas Lizdenis pasakojo buvus atvejų, kai išėjusieji pasirengimo santuokai kursus, kuriuos šioje vyskupijoje veda 100 savanoriaujančių sutuoktinių porų, pareikšdavo nebenorintys tuoktis. Tad, pailginus minėtą terminą, nebesituokti nusprendusiems žmonėms bus lengviau pranešti apie šį sprendimą giminaičiams, artimiesiems, draugams. „Apie tai, kad vestuvės, į kurias yra pakviesti, neįvyks, svečiai sužinos nebe paskutinėmis dienomis ir patirs mažiau streso“, – sakė D. Lizdenis.

Dvasinė kelionė

Telšių vyskupijoje bažnytinei santuokai kasmet parengiama iki 700 porų, stengiamasi, kad kiekviename užsiėmime dalyvautų ne daugiau kaip aštuonios poros. „Tokių užsiėmimų tikslas – geriau pažinti save ir kitą, artimiau susipažinti su tikėjimu ir Dievu“, – pažymėjo D. Lizdenis. Baigusiesiems kursus išrašomi pažymėjimai, kuriuos jie privalo pateikti tuoksiančiam dvasininkui. Pasirengimo santuokai kaina nenustatyta, kursų dalyvių prašoma aukoti bažnyčiai pagal išgales.

Šiaulių vyskupijos šeimos centro direktorė Edita Gulbinienė teigė, jog 30 šio centro savanorių pernai santuokai parengė 390 porų. „Mes, sužadėtinių rengėjai šeimai, pabrėžiame, kad šis procesas skirtas išgyventi bendrystei“, – sakė ji. Anot E. Gulbinienės, dabar dažna pora drauge gyvena iki santuokos, tačiau pabendravus su tokiais žmonėmis matyti, kad tikros bendrystės jie neišgyvena. „Būsimų sutuoktinių mokymas drauge yra ir jų dvasine kelionė. Džiaugiuosi, kad ji tapo ilgesnė. Turiu vilčių, jog ji prisidės prie to, kad šeimos taptų tvirtesnės, mažiau jų iširtų“, – kalbėjo E. Gulbinienė.