Atskleidus skandalingų faktų, darbas vaiko teisių tarnyboje – apribotas
Ga­vus skun­dą dėl ne­etiš­ko el­ge­sio, nuo par­ei­gų nu­ša­lin­tas Kau­no mies­to vai­ko tei­sių ap­sau­gos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Teo­do­ras Is­mai­lo­vas, an­tra­die­nį pra­ne­šė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja.

„Tai yra susiję su tyrimu, kurį atlieka įvaikinimo tarnyba dėl galimų veiksmų toje garsioje istorijoje, kai buvo paimamas vaikas iš tėvo gatvėje ir pasirodžiusios papildomos informacijos dėl ankstesnės darbuotojo veiklos ir kitos informacijos apie jo asmenybę“, – žurnalistams situaciją antradienį komentavo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Namų langas.

Pasak ministro, skundas dėl minėto darbuotojo gautas dėl epizodo gatvėje, kai darbuotojas paėmė vaiką iš tėvo, galimai įvyko susistumdymas.

„Skundas yra dėl jo elgesio, kai buvo paimamas vaikas iš tėvo, valdoma situacija gatvėje, tai nebuvo tikrasis tiesioginis vaikų paėmimo momentas, tai buvo bandymas suvaldyti situaciją, kai tėvas su vaiku pabėgo iš mašinos“, – pasakojo ministras.

„Init“ televizija pirmadienį pranešė, kad T. Ismailovas 2013 yra teistas už sąskaitų klastojimą, o savo namus puošia galbūt nacistine simbolika.

L. Kukuraitis sakė, kad T. Ismailovas dirbo nuo rugpjūčio, o dėl jo tolesnio darbo bus sprendžiama baigus tyrimą.

Ministras taip pat pažymėjo, kad įstatymas vaiko teisių apsaugos sistemoje draudžia dirbti tik padarius nusikaltimus prieš vaikus ir pan., o „simbolikos niekas netikrina ir negali jos patikrinti, jei neturi informacijos iš kitur“.

„Nei vieno asmens vertybių sąvado negali patikrinti, jei nėra akivaizdūs ženklai išreiškiami“, – sakė L. Kukuraitis.

Ministerijos pranešime spaudai teigiama, kad „viešumoje iškelti klausimai apie vieną iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojų yra pagrįsti ir į juos turi būti atsakyta“.

„Paprašiau tarnybos atstovų kuo skubiau atlikti tarnybinį patikrinimą ir priimti sprendimą, ar viešumoje įvardijamas darbuotojas gali toliau dirbti. Labai norėčiau pakviesti visų nedaryti skubotų išvadų, nes kiekvienas mūsų norėtume, jog sprendimai būtų pasverti, teisėti ir teisingi“, – pranešime spaudai teigia socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

Ratlankis.

Valstybės teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba antradienį informavo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad vykdomas tarnybinis patikrinimas dėl gauto skundo apie neetišką specialisto elgesį.

Kaip televizijai sakė Kauno apylinkės teismo atstovė Vaida Bytautė, T. Ismailovas Kauno apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule bei dokumentų klastojimo. Jam skirta dvejų metų laisvės apribojimo bausmė.

Teismo duomenimis, 2015 metais jis išregistruotas iš probuojamų asmenų registro, bet teistumas jam neišnykęs.

Televizija taip pat skelbia, jog T. Ismailovo namų balkoną puošia nacistinės Vokietijos erelis, tiesa, su užtušuota svastika.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas nurodo, kad vaiko teisių apsaugos srityje negali dirbti asmenys, teisti už seksualinius nusikaltimus ar už kitas nusikalstamas veikas, susijusias su vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar prostitucija, taip pat kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus prieš vaikus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose.

Ministerija neturi duomenų dėl specialisto teistumo už šiuos nusikaltimus.