Ar muilo gabaliukas perduoda infekciją
„The New York Ti­mes“ do­mė­jo­si, ar skys­tas mui­las ge­riau ne­gu kie­tas ga­ba­li­nis, ar gre­sia koks nors pa­vo­jus svei­ka­tai nau­do­jan­tis bend­ru mui­lu, tar­ki­me, svei­ka­tin­gu­mo klu­be? At­sa­ky­mas bū­tų vie­nas: mui­las ne­lei­džia per­duo­ti li­gų.

Griežčiausias šiuo klausimu tyrimas buvo paskelbtas dar 1965 metais. Mokslininkai atliko keletą eksperimentų, per kuriuos sąmoningai užteršė rankas maždaug 5 mlrd. bakterijų. Jos buvo ligas sukeliančios padermės, tokios kaip Staphylococcus ir E. coli.

Saugantis nuo infekcijos specialistai suteikia tokią pat garantiją tiek gabaliniam, tiek skystam muilui.

Tada mokslininkai vienas po kito nusiplovė rankas tuo pačiu muilu. Buvo nustatyta, jog bakterijų neperduota kitam asmeniui, ir padaryta išvada, kad bakterijų, galinčių atsirasti ant gabalinio muilo, lygis net ekstremaliomis sąlygomis nekelia pavojaus sveikatai.

1988 metais mokslininkai, pasamdyti muilo gamintojų, patvirtino šias išvadas. Jie užkrėtė muilo gabaliukus patogeninėmis bakterijomis – šiuo atveju E. coli ir Pseudomonas. Tada 16 žmonių plovė rankas užkrėstu muilu, bet nė vienam iš tiriamųjų ant rankų nebuvo aptikta bakterijų. Padaryta išvada, jog „egzistuoja mažas pavojus užsikrėsti plaunant rankas anksčiau naudotu muilu“.

Nuo to laiko atsitiktiniais tyrimais dokumentuota, kad ant muilo gabaliukų aptikta aplinkos bakterijų, tačiau nė vienu atveju neįrodyta, jog gabalinis muilas yra infekcijos šaltinis. Priešingai, naujausiais tyrimais ir toliau demonstruojamas paprasto gabalinio muilo gebėjimas kovoti su infekcijomis – net per tokios sunkios infekcijos kaip Ebolos virusas protrūkį.

Bet ar skystas muilas geresnis už gabalinį? Mokslininkai, turintys prieštaringų interesų, nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio karštai ginčijosi dėl tariamų gabalinio muilo pranašumų, palyginti su skystu muilu. Daugelis teiginių sukosi apie bakterijų skaičių, aptinkamą ant muilo gabaliukų arba skysto muilo buteliukų. Tačiau esminis klausimas ne tas, ar aptinkama bakterijų, o ar jos kelia infekcijos pavojų?

Ligų kontrolės ir prevencijos centrai kaip pagrindinę apsaugą nuo infekcijų rekomenduoja plauti rankas ir suteikia tokią pat garantiją tiek gabaliniam, tiek skystam muilui. Todėl vienintelė klaida galėtų būti neplauti rankų dėl nepagrįstos užteršto muilo baimės.