Apsinuodijama ne tik nuodingais grybais
Prieš ke­le­tą die­nų aš ir ma­no šei­ma su­ne­ga­la­vo­me. Ma­ne gan stip­riai py­ki­no, žmo­na su sū­nu­mi taip pat skun­dė­si py­ki­ni­mu ir pil­vo skaus­mais. Vė­liau tai lyg nie­kur nie­ko pra­ėjo. Žmo­na už­si­mi­nė, kad grei­čiau­siai kal­ti ma­no rink­ti gry­bai, ta­čiau ti­krai ži­nau, kad jie ne­bu­vo nuo­din­gi. Ar ga­li bū­ti, kad ap­si­nuo­di­jo­me bū­tent jais? Ro­mas, 43 m.

Pagal simptomus atpažinti, ar apsinuodyta būtent grybais, yra sunku, nes požymiai tokie patys, kaip ir apsinuodijus bet kokiu kitu maistu. Iš pradžių žmogų ima kamuoti skausmas, diskomfortas pilvo srityje, pilvo spazmai ar bendras silpnumas. Vėliau gali ištikti pykinimas, vėmimas ar viduriavimas.

Tačiau reikia nepamiršti, kad apsinuodyti galima ir gerais, valgomais grybais, jeigu jie yra ištižę, pasenę ar buvo neteisingai paruošti.

Atsako specialistė Šeimos gydytoja Emilija Trumpaitė:

Pasitaiko dažnai

– Valgomieji grybai – viena dažniausių apsinuodijimo priežasčių po alkoholio bei vaistų. Prasidėjus grybų sezonui, gydytojai nusiteikia, jog apsinuodijusiųjų tik daugės. Tačiau tokių pacientų sulaukiama ne tik rudenį. Pavyzdžiui, apsinuodijimo atvejai pradedami fiksuoti jau ankstyvą pavasarį, kai žmonės ima rinkti bobausius ir kitus sezoninius grybus.

Daugybė žmonių pasirenka gydytis namuose ir gydytojo kabineto taip ir nepasiekia. Apsinuodijimo lygis priklauso nuo to, kokią dozę grybų žmogus suvalgė ir kokie tai buvo grybai. Jeigu apsinuodijimas lengvesnis, viskas gali praeiti gan greitai, pavojingą maistą išvėmus ar išviduriavus. Tačiau kartais net ir vienas vienintelis grybas gali rimtai sutrikdyti sveikatą. Todėl pajutus apsinuodijimo simptomus, būtų geriausia ne laukti ir spėlioti, o kreiptis pagalbos į šeimos gydytoją, arba, dar geriau – gydytoją toksikologą.

Simptomai

Pagal simptomus atpažinti, ar apsinuodyta būtent grybais, yra sunku, nes požymiai tokie patys, kaip ir apsinuodijus bet kokiu kitu maistu. Iš pradžių žmogų ima kamuoti skausmas, diskomfortas pilvo srityje, pilvo spazmai ar bendras silpnumas. Vėliau gali ištikti pykinimas, vėmimas ar viduriavimas.

Reikia įsidėmėti, kad apsinuodijus blogai pasijaučiama nebūtinai iš karto. Kartais simptomai pasirodo jau netrukus po pavojingo maisto vartojimo, tačiau kai kuriais atvejais savijauta suprastėja tik po 24–72 valandų. Taigi, jeigu pajutote apsinuodijimui maistu būdingus simptomus, tikrai derėtų pagalvoti, ką valgėte ne tik šiandien ar vakar, bet ir prieš keletą dienų.

Kaip išvengti klaidų

Labai lengva apsinuodyti renkant mažai žinomus grybus, arba tuos, kuriuos surinko kas nors kitas. Nepatyręs ar neatidus grybautojas gali supainioti nuodingą grybą su valgomuoju. Pavyzdžiui, galvodamas, jog į pintinę deda skėtines žvynabudėles, žmogus iš tiesų prisirenka labai panašiai atrodančių nuodingų smailiažvynių žvynabudėlių. Jeigu abejojama, ar grybas nuodingas, ar ne, geriau tokio į pintinę nedėti.

Tačiau reikia nepamiršti, kad apsinuodyti galima ir gerais, valgomais grybais, jeigu jie yra ištižę, pasenę ar buvo neteisingai paruošti. Ypač dažnai pasitaiko, jog grybai užteršiami konservuojant. Tokiu atveju apsinuodijama ne pačiais grybais, o konservavimo metu į juos patekusiomis bakterijomis. Taip gali nutikti ne tik su grybais –bet koks neteisingai paruoštas ar pastovėjęs maistas gali tapti apsinuodijimo maistu priežastimi.

Verta žinoti

Grybauti geriausia miškingose vietovėse, nes netoli kelių ir plentų augantys grybai gali būti sukaupę daug teršalų. Taip pat pavojingi ir stipriai šalnų pakąsti grybai, nes juose, skaidantis baltymams, susidaro nuodingos medžiagos – amidai, aminai. Renkant grybus taip pat reikia kruopščiai nuvalyti žemėtus kotus, nes žemėje gali būti botulizmą sukeliančių bakterijų.

Paruoštų grybų patiekalų negalima palikti valgyti kitai dienai, o konservuotus grybus patariama suvartoti per pusmetį. Be to, valgant grybus negalima vartoti svaigiųjų gėrimų.