Vytenis Andriukaitis surinko reikalingą parašų kiekį
Kan­di­da­tas į Lie­tu­vos pre­zi­den­tus Vy­te­nis And­riu­kai­tis su­rin­ko rei­kia­mą gy­ven­to­jų par­ašų kie­kį, ku­rie bū­ti­ni no­rint da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se.

V. Andriukaičio kandidatūrą iki penktadienio parėmė beveik 30 tūkst. žmonių, rašoma pranešime spaudai.

Daugiau nei 20 tūkst. gyventojų už kandidatą pasirašė popieriniuose parašų rinkimų lapuose, dar 9,5 tūkst. – elektroniniu būdu, teigia Lietuvos socialdemokratų partijos atsakingasis sekretorius Linas Jonauskas.

„Surinkome reikiamą parašų kiekį, tačiau juos rinksime ir toliau. Mums labai svarbu bendrauti su žmonėmis, išgirsti jų lūkesčius, taigi parašų rinkimą tęsime dar savaitę ar dvi. Be to, yra ir nespėjusių pasirašyti, todėl visiems sudarysime galimybę tą padaryti – centrinėje būstinėje, rajonų skyriuose“, – sako L. Jonauskas.

V. Andriukaitį kandidatu į prezidentus iškėlė Lietuvos socialdemokratų partija. Jis šiuo metu eina eurokomisaro, atsakingo už sveikatą ir maisto saugą, pareigas.

Prezidento posto siekiantys asmenys parašus gali rinkti iki kovo 28 d.

Respublikos Prezidento rinkimai vyks gegužės 12 d.